18 mei 2021

Kennisatelier van GGD Utrecht

Kennisatelier van GGD Utrecht

Kennisatelier Gezond Rondkomen (dinsdag 18 mei om 10.30 uur)

Leven in armoede is de alledaagse realiteit van vele inwoners in regio Utrecht. De constant aanwezige financiële zorgen gaan vaak samen met bijvoorbeeld een ongezonde woonomgeving, instabiliteit binnen het gezin, vormen van huiselijk geweld en psychische problemen. Dit veroorzaakt chronische stress.
Chronische stress heeft een enorme impact op de gezondheid, niet alleen bij de volwassenen die leven in armoede, maar ook bij de kinderen die in die omstandigheden opgroeien. Het doorbreken van de vicieuze cirkel die ontstaat door chronische stress is noodzakelijk om de gezondheid te bevorderen en mensen die het treft de kans te geven armoede te ontgroeien.

Hiervoor is het van belang dat professionals de negatieve effecten van stress (h)er)kennen. De GGD regio Utrecht wil de kennis over de relatie tussen armoede, gezondheid en stress verspreiden en organiseert daarom dit kennisatelier over Gezond Rondkomen.

Presentaties door:
Feia Hemke (Pharos/huisarts)
Dagmar Niewold (ervaringsdeskundige)
Annemarie Moons (adviseur sociaal domein gemeente Zeist)
Judith Ludding (directeur GGDrU)
Nelleke de Vos (onderzoekster GGDrU)

Duur:
90 minuten

Meer info en aanmelden

HomeAgendaKennisatelier van GGD Utrecht