Aanpak van de alliantie kinderarmoede
Een verandertheorie en 10 opgaven

Armoede is geen individueel probleem, maar een maatschappelijk probleem. Daarom hanteert de Alliantie Kinderarmoede een werkwijze waarmee we gezamenlijk én op verschillende niveaus impact kunnen maken. Onze Verandertheorie zet in op de drie V’s: Verzachten, Versterken en Veranderen. Daarnaast hebben we 10 concrete opgaven geformuleerd om kinderarmoede te doorbreken. Deze opgaven zijn gebaseerd op wat nodig is in het doorbreken en voorkomen van kinderarmoede vanuit de leefwereld van het kind. De verandertheorie biedt een verbindend denk- en werkkader voor partners van de alliantie en de tien opgaven geven richting aan gedeelde ambities.

Bekijk de verandertheorie

Bekijk de 10 opgaven

Wat houdt de verandertheorie in?

Onze verandertheorie gaat uit van drie dimensies: verzachten, versterken en veranderen. 

Verzachten
Het op de korte termijn verzachten van de situatie voor jeugdigen en gezinnen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ieder kind in armoede een ontbijt krijgt, door het verstrekken van babyspullen aan jonge ouders en door het leveren van een laptop aan schoolgaande kinderen in armoede. 

Versterken
Het op de middellange termijn versterken van de maatschappelijke positie van jeugdigen en gezinnen. Bijvoorbeeld door kinderarmoede vroeg te signaleren, ouderschap te ondersteunen, stress te verminderen en veerkracht te versterken.  

Veranderen
Het op de lange termijn veranderen van de geschreven en ongeschreven regels en het vinden van oplossingsrichtingen, zodat er geen nieuwe gezinnen in armoede meer bij komen. Bijvoorbeeld door het actief aansturen op het herzien van wetten en door armoede bespreekbaar te maken. 

De tien opgaven

In samenwerking met de partners van de alliantie kinderarmoede zijn - naast de verandertheorie - 10 concrete opgaven geformuleerd binnen de leefdomeinen van gezinnen om aan te werken. De tien opgaven zijn: 

  1. Meedoen
  2. Een fijn thuis
  3. Een gezonde dag
  4. Het gezin versterken
  5. Extra ontwikkelingskansen bieden
  6. Leren omgaan met geld
  7. Ervaringskennis als derde kennisbron
  8. Stress reduceren door schulden hanteerbaar te maken
  9. Opgroeien in een kindvriendelijk omgeving
  10. Signaleren en ondersteunen als werkgever

De tien opgaven worden regelmatig besproken en bijgesteld wanneer ontwikkelingen daarom vragen. 

Blik op de toekomst

Sinds de start van de alliantie kinderarmoede in 2019, hebben we met de alliantiepartners al waardevolle stappen gezet. Vanuit bouwen en samenwerken naar lokaal doen en landelijk delen. De komende jaren staan in het teken van ‘verschil maken’, met meer focus op veranderen om de cirkel van kinderarmoede te doorbreken. 
 

HomeOver onsVerandertheorie