Over ons

Eén op de dertien kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een maatschappelijk probleem dat niet past bij een welvarend land als Nederland, maar tegelijkertijd wel de dagelijkse realiteit is. Daarom verbindt de Alliantie Kinderarmoede verschillende publieke en private partijen die een einde willen maken aan kinderarmoede.

In 2019 namen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Alles is Gezondheid (onderdeel van Sardes) en de Missing Chapter Foundation (MCF) het initiatief voor de Alliantie Kinderarmoede. Sinds 2021 is Divosa (in plaats van MCF) kernpartner van de Alliantie Kinderarmoede en vanaf 2022 heeft Sardes het projectleiderschap overgenomen van Alles is Gezondheid. Met zo'n 300 aangesloten partners is het initiatief inmiddels uitgegroeid het grootste netwerk tegen kinderarmoede in Nederland. 

Onze missie

De missie van de Alliantie Kinderarmoede luidt: In 2030 is geen enkel kind meer de dupe van armoede én komen er geen nieuwe gezinnen in armoede meer bij. Belangrijk uitgangspunt in de werkwijze van de Alliantie Kinderarmoede is dat het kind en het gezin centraal staan in alles wat we doen. Dat geldt zowel voor de aangesloten partners als de ondersteunende projectorganisatie. We werken standaard samen met ervaringsdeskundigen, zij zijn een onmisbare partij binnen de Alliantie Kinderarmoede. 

Onze aanpak: samenwerking als noodzaak

Armoede heeft via acht verschillende domeinen direct en indirect invloed op het welzijn van het kind. De Alliantie Kinderarmoede richt zich op het maken van verbindingen tussen partners op deze domeinen om nieuwe aanpakken te creëren en samen kinderarmoede te bestrijden. Download de infographic over de leefdomeinen van het kind. 

In onze aanpak staat samenwerken centraal. Met elkaar brengen we publiek en privaat, landelijk en lokaal, wetenschaps-, praktijk- en ervaringskennis samen. Dat doen we aan de hand van vier speerpunten:

1. Sector-overstijgend samenwerken vanuit het kind- en gezinsperspectief 
In onze visie is sector-overstijgende samenwerking het belangrijkste middel voor het voorkomen en bestrijden van kinderarmoede. Door samenwerking tussen de Rijksoverheid, gemeenten, scholen, jeugdgezondheidszorg, brancheorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen we écht impact maken. We ondersteunen landelijk en lokaal bij deze samenwerkingen. Daarbij staat het perspectief van het kind en gezin dat in armoede leeft altijd centraal. Want alleen kinderen en hun ouders zelf weten wat ze nodig hebben.

2. Kennisdeling vanuit drie kennisbronnen
Onze aanpak bestaat niet alleen uit samenwerking tussen onze partners, maar ook uit het landelijk delen en benutten van kennis vanuit drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis vanuit onderzoek, praktijkervaringen vanuit de uitvoering en ervaringskennis van de kinderen en gezinnen die in armoede leven.

3. Versterken en veranderen als doel
Armoede is geen individueel probleem, maar een maatschappelijke probleem. En om een einde te maken aan kinderarmoede in Nederland, zullen we meer moeten doen dan het verzachten van de persoonlijke situatie van kinderen en gezinnen. We willen de kinderen en gezinnen versterken en de systemen veranderen. Lees hier meer over in onze Verandertheorie

4. Aan de slag met de 10 opgaven van het netwerk
De werkagenda van de Alliantie Kinderarmoede bestaat uit 10 opgaven. Deze opgaven zijn gebaseerd op wat nodig is in het doorbreken en voorkomen van kinderarmoede vanuit de leefwereld van het kind. De 10 opgaven dienen als inspiratie om impact te maken. Zo kunnen partners één of meerdere opgaven (lokaal) bijdragen. 

Activiteiten van partners

Partnerschap van de Alliantie Kinderarmoede betekent landelijk of lokaal verantwoordelijkheid nemen. Partners zetten een volgende stap in de aanpak tegen kinderarmoede door samenwerking te zoeken met andere partijen binnen de Alliantie Kinderarmoede. De 10 opgaven en de Verandertheorie zijn daarbij leidend: waar kan en wil jij als partner concreet aan bijdragen en hoe kunnen we elkaar helpen?

Bij aansluiting moet elke partner aangeven wat hun extra inzet is in het tegengaan van kinderarmoede. Ieder vanuit een eigen expertise en perspectief. Zo werken partners sector-overstijgend samen, zoals in Zoetermeer waar de ALDI, gemeente, basisscholen en het Rode Kruis samen een schoolontbijt voor kinderen realiseren. Naast het verzorgen van gezinnen, versterken maatschappelijke organisaties hen ook. Bijvoorbeeld Stichting Babyspullen, die niet niet alleen babyspullen geeft maar ook ouders met jonge kinderen binnen de organisatie werkervaring op laat doen zodat ze makkelijker een nieuwe baan vinden. Ook betrekken onze partners kinderen en jongeren bij het maken van (armoede)beleid zoals Stichting Halt dat doet met haar Jongerenpanel, de Gemeente Leiden met de Raad van Kinderen en de Gemeente Nijmegen met de Jongerenraad. Bekijk meer voorbeelden op de pagina partnerverhalen en in het nieuwsoverzicht.

Meer weten? Ga naar het overzicht van alle aangesloten partners of lees de voortgangsrapportage Partners in beeld 2021

Hoe het netwerk zich heeft ontwikkeld

2019
•    26 maart 2019: bijna 100 organisaties ondertekenen de belofte om kinderarmoede een halt toe te roepen. Bekijk het verslag over de oprichting.
 
2020
•    In 2020 starten we met de Publieksacademie Kinderarmoede: een serie regionale bijeenkomsten om kinderarmoede bespreekbaar te maken en er lokaal iets aan te doen. Ook ontwikkelen we een integrale aanpak rondom de acht leefdomeinen van het kind. 
•    Februari 2020: eerste handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ gepubliceerd. Dit is de eerste handreiking van het drieluik. 
•    Najaar 2020: we starten met de Kenniskringen Kinderarmoede waarin partners twee-wekelijks kennismaken en kennis delen met elkaar.  
•    Eind 2020: de Alliantie Kinderarmoede heeft bijna 250 partners. In dit jaar is 65 procent van de partners nieuwe sector-overstijgende samenwerkingen aangegaan.

2021
•    Het drieluik handreikingen is compleet. Lees meer in een interview over de handreikingen.
•    In 2021 organiseren we zes Publieksacademies over het hele land. 
•    Juli 2021: inmiddels heeft de Alliantie Kinderarmoede 275 aangesloten partners. Sectoren die eerst ondervertegenwoordigd waren in het netwerk, zoals private partijen, zijn nu beter vertegenwoordigd. Een derde van de partners is naar aanleiding van een gedeelde opgave nieuwe samenwerkingen aangegaan. Lees meer over de 10 opgaven. 
•    Maandelijks komen partners online bij elkaar om kennis te delen en kennis met elkaar te maken in de Kenniskring Kinderarmoede

2022
•    In 2022 starten we met het projectplan ‘Lokaal doen, landelijk delen’ en wordt de Alliantie Kinderarmoede gesubsidieerd door de Ministeries van OCW, VWS en SZW.  
•    Vanaf 2022 maken ervaringsdeskundigen standaard onderdeel uit van het projectteam van de Alliantie Kinderarmoede en werken we structureel samen met Sterk uit Armoede. 
•    We starten met de opbouw van 15 lokale allianties waarbij we ‘al doende leren wat werkt’ door met de betrokken partijen te reflecteren op de ontwikkeling van de netwerksamenwerking. 

Projectorganisatie

De huidige kernpartners van de Alliantie Kinderarmoede zijn Sardes (projectleider), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Divosa. De rol van het projectteam is vooral het verbinden en activeren van (nieuwe) partners, initiëren van activiteiten, samenwerkingen en acties, landelijke kennisdeling van lokale initiatieven, ophalen van resultaten en zorgen voor continuïteit van het netwerk.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

HomeOver ons