Over ons

De Alliantie Kinderarmoede is een netwerk van publieke en private partijen dat een einde wil aan kinderarmoede in Nederland.

Een op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als het onze, maar tegelijkertijd wel de dagelijkse realiteit is. 

Initiatief: landelijk offensief 

Daarom namen Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Alles is Gezondheid en Missing Chapter Foundation in 2019 het initiatief voor de Alliantie Kinderarmoede. Met meer dan 250 aangesloten partners is het initiatief inmiddels uitgegroeid een van de grootste netwerken tegen kinderarmoede in Nederland. 

Missie: einde kinderarmoede

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 26 maart 2019 maakt ambassadeur Prinses Laurentien van Oranje geen geheim van onze ambitieuze missie: In 2030 is geen enkel kind meer de dupe van armoede en komen er geen nieuwe gezinnen in armoede meer bij. 

Samenwerking als wapen

Opgroeien in armoede gaat vaak van generatie op generatie over. De Alliantie Kinderarmoede wil de vicieuze cirkel doorbreken. In onze visie is samenwerking rondom het kind belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede. Tussen thuis, school en leefomgeving, maar ook in lokaal en landelijk beleid. Door samenwerking tussen rijksoverheid, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen we passende hulp bieden bij armoedeproblemen op specifieke thema’s of binnen regio’s. Bekijk hier onze Verandertheorie en de 10 opgaven waar we als Alliantie voor staan. 

Visie: kind en gezin centraal

Belangrijk uitgangspunt in de werkwijze van de Alliantie Kinderarmoede is dat het kind en het gezin centraal staan in alles wat we doen. Dat geldt zowel voor de aangesloten partners -zij zijn het die het netwerk maken- als de ondersteunende projectorganisatie.  

Netwerk: door alle lagen 

De Alliantie Kinderarmoede brengt partners uit alle relevante sectoren samen zoals gemeenten, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en bedrijfsleven bij elkaar. We opereren als een breed landelijk netwerk met fijnmazige vertegenwoordiging in de meeste provincies. Meer weten? Ga naar het overzicht van alle aangesloten partners of lees de voortgangsrapportage Partners in Beeld.

Activiteiten van partners

Bij aansluiting kan elke partner individueel bepalen wat hun inzet is in het tegengaan van kinderarmoede. Zo geeft de ANWB kinderen een fiets met het  project Kinderfietsenplan, heeft Ingrado signalering van kinderarmoede geïntegreerd in de aanpak voor schoolverzuim, knapt Copiatec computers en laptops op voor kinderen zodat ze meekunnen op school, geven steeds meer gemeenten ervaringsdeskundigen een stem in het maken van beleid en werken scholen(koepels) samen met hun lokale partners aan het signaleren, ondersteunen en stimuleren van kinderen in armoede. Bekijk hier een aantal partnerverhalen.  

Werkwijze: uitgangspunten 

 • We denken én doen inclusief. We starten geen activiteiten zonder ervaringsdeskundigen en inbreng van kinderen. 
 • We werken met publieke én private partners. Al hun initiatieven moeten optellen tot meer dan de som der delen. 
 • We stimuleren activiteiten op korte, middellange en lange termijn. Uiteraard in aansluiting met wat partners zelf (willen) doen. 
 • We communiceren actief over activiteiten van partners en wat we weten uit wetenschap, beleid en praktijk rondom (kinder)armoede (via nieuwsbrieven, bijeenkomsten, etc). 
 • We monitoren periodiek de inzet van partners: welke (positieve) effecten zijn er voor kinderen en hun gezinnen? 

Ervaringsdeskundigen zijn een onmisbare partij binnen de Alliantie Kinderarmoede. Vanaf de start zijn het hun levensverhalen, visies en ideeën die ons drijven. We betrekken kinderen en ervaringsdeskundigen zowel bij de ontwikkeling van plannen als de uitvoering ervan. Bekijk hier wat armoede met je leven doet.

Mijlpalen: stappen voorwaarts

 • De oprichting van de alliantie is direct een succes. Op 26 maart 2019 ondertekenen bijna 100 partijen de belofte om kinderarmoede een halt toe te roepen.
 • Eind van dat jaar sluiten nog eens 30 gemeenten aan waarna de teller in 2020 oploopt maar meer dan 60 aangesloten gemeenten.
 • Ook uitbreiding naar het bedrijfsleven komt voor elkaar. Begin 2020 scharen VNO-NCW en MKB Nederland zich achter de alliantie en roepen werkgevers op zich aan te sluiten. 
 • Betrokkenheid van de landelijke politiek zien we goed terug in de webcast ‘Vaccin tegen kinderarmoede’ waarin Tweede Kamerleden input ontvangen voor hun partijprogramma’s . 
 • In 2020 starten we met de Publieksacademie Kinderarmoede: een serie regionale bijeenkomsten om kinderarmoede bespreekbaar te maken en lokaal iets aan te doen. 
 • Najaar 2020 starten we met tweewekelijkse online sessies waarin partners nader met elkaar kennis maken en ervaringen uitwisselen. 

Projectorganisatie

De huidige kernpartners van de Alliantie Kinderarmoede zijn het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Alles is Gezondheid en Divosa. Vanuit eigen middelen dragen de partijen zorg voor de dagelijkse uitvoering.

De rol van het projectteam is vooral het verbinden en activeren van (nieuwe)partners, initiëren van alliantieactiviteiten, delen van praktijkkennis, ophalen van resultaten en zorgen voor continuïteit van het netwerk.

HomeOver ons