29 oktober 2020

Kenniskring Kinderarmoede 29-10

Kenniskring Kinderarmoede 29-10

De Alliantie Kinderarmoede gaat vanaf Wereldarmoededag (17 oktober 2020) tot onze tweede verjaardag (26 maart 2021) een serie Kenniskring Kinderarmoede organiseren. De online kennissessies worden door onze partners zelf inhoudelijk vormgegeven, het liefst in samenwerking met elkaar en een ervaringsdeskundige. Wil jij snel en goed op de hoogte blijven van de laatste inzichten en effectieve aanpakken? Doe dan mee! 

Op 29 oktober 2020, van 9.00 tot 10.oo uur,  trappen wij de reeks Kenniskringen af met een sessie van Sam& over werkende armen.

Altijd op het richeltje lopen
Eind 2019 is vanuit Sam& een onderzoek gestart naar ‘werkende armen’. Al lange tijd is bekend dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen. Eind september is de rapportage ‘Altijd op een richeltje lopen’ verschenen. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft. De bevindingen leiden tot een levendig rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of gezinnen die recentelijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis, met een inkomensterugval te maken hebben.

Voor meer informatie zie de websites van Leergeld Nederland en Sam&.

Kennissessie
Tijdens deze kennissessie vertellen we jullie meer over de resultaten van dit onderzoek, beantwoorden wij graag jullie vragen, maar ook zijn wij erg benieuwd naar wat jullie zelf (kunnen) doen om werkende ouders beter te bereiken. Misschien heb je al goede aanpakken, of helpen de bevindingen uit dit rapport om zelf aan de slag te gaan. Dus onze vraag aan jullie: hoe kan je ervoor zorgen dat werkende armen beter de weg weten te vinden naar ondersteuningsmogelijkheden voor hun kinderen?

Door: Astrid Huygen (Leergeld Nederland) en Catelijne Akkermans (bureau Akkermans), auteurs rapport en uitvoerders project ‘Werkende armen’. 

Meld je hier aan!

HomeAgendaKenniskring Kinderarmoede 29-10