22 juni 2021

Lancering handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein'

Lancering handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein'

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ ontwikkeld. De lancering hiervan is op 22 juni.

In de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede’ beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede voor professionals in het sociaal domein. Zij brachten die in kaart met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers.  

Lancering
Op 22 juni presenteren Lusse en Kassenberg ‘hun’ handreiking. Divosa en het ministerie van SZW nemen de handreiking in ontvangst en blikken vooruit. Verder staat de uitvoeringspraktijk centraal: verschillende betrokken professionals reflecteren op het thema kinderarmoede in het sociaal domein en schetsen wat nodig is om er echt mee aan de slag te gaan. Romy Groot (bekend van de Sire-campagne ‘Laten we het daar eens over hebben’) komt als ervaringsdeskundige aan het woord.

In de weken na de lancering wordt de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ rondgestuurd en (online) gepubliceerd.

Meld je hier aan

HomeAgendaLancering handreiking 'Omgaan met kinderarmoede...