22 september 2022

Online werksessie 22 september: Energiearmoede structureel oplossen

Online werksessie 22 september: Energiearmoede structureel oplossen

De cijfers liegen er niet om: volgens het NIBUD komt 38 procent van de Nederlandse huishoudens moeilijk tot zeer moeilijk rond. Energiearmoede voert de druk op deze huishoudens nog eens extra op. Dit treft zowel huishoudens die financieel al worstelden als huishoudens die het tot voor kort nog net wel lukte om rond te komen. Beide groepen hebben daarnaast geen middelen om te investeren in zonnepanelen, isolatie of warmtepompen. Verlichting van de energierekening op korte termijn, ligt dan ook buiten hun handbereik. Het onderwerp staat hoog op de agenda. Het Rijk doet een en ander om de gevolgen te verzachten, maar structurele oplossingen blijven uit. Hoe kunnen we deze impasse doorbreken?

Op 22 september van 10.00 tot 12.00 uur organiseert Movisie daarom een online werksessie ‘Energiearmoede structureel oplossen’. Hierin nemen ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, onderzoekers, brancheorganisaties en sociaal professionals je mee in het vraagstuk rondom energiearmoede. Met de mens om wie het gaat als vertrekpunt wordt gekeken hoe we dit op kunnen lossen. We gaan aan de slag met creatieve opdrachten om te komen tot sociale innovaties. En we bepalen samen de stappen voor een vervolg.

Programma

Maar liefst 87 procent van de mensen die kampt met energiearmoede is huurder. Daarom neemt Bastiaan van Perlo, onderzoeker bij de Woonbond, je mee in actuele feiten en cijfers. En hij gaat in op de vraag hoe moeten we dit probleem volgens de Woonbond moeten aanpakken. Vervolgens delen Jo Bothmer (The European Anti-Poverty Network (EAPN) en Quinta Ansem (sr. ervaringsdeskundige verbonden aan het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim) het verhaal achter de cijfers: wat is energiearmoede vanuit ervaringsdeskundig perspectief? Wat is het verschil met “gewone” armoede? Hoe voorkomen we dat dit leidt tot nog meer uitsluiting van mensen in armoede? En wat doen andere EU-landen om dit aan te pakken en hoe kan Nederland daar zijn voordeel mee doen?

Opbouwwerker bij Versa Welzijn, Jerrel Oron, zet zich als een van de eerste sociaal professionals in Nederland al langere tijd in voor de energietransitie. Mede door het trage verloop hiervan komen mensen in kwetsbare posities nu extra in de problemen. Wat vraagt energiearmoede van het sociaal werk en wat staat hen te doen? We vervolgen met het verhaal van Andres Bauer, bestuurslid van energiecoöperatie Zuidenwind. Wat betekent het als energie voor en door burgers zelf wordt opgewekt en de baten worden benut om de lokale gemeenschap te versterken? Hoe reëel is een dergelijke oplossing en is dit misschien de sleutel om energiearmoede op te lossen?

Nadat alle sprekers hun input hebben geleverd gaan deelnemers in break-outrooms aan de slag met creatieve opdrachten om te komen tot sociaal innovatieve oplossingsrichtingen welke we aan het eind van de sessie delen. Samen bepalen we de stappen die nodig zijn om energiearmoede voorgoed de wereld uit te helpen.

Aanmelden

Praat mee en meld je direct aan voor deze online sessie op de website van Movisie.

Aanmelden

HomeAgendaOnline werksessie 22 september: Energiearmoede...