22 juni 2021

Partnerbijeenkomst uitwerken opgave 4: Kansrijk opgroeien/het gezin versterken

Partnerbijeenkomst uitwerken opgave 4: Kansrijk opgroeien/het gezin versterken

Opgave 4: Kansrijk opgroeien/ het gezin versterken 
Langdurige zorgen over geld zorgt voor chronische stress. De stress die ouders ervaren heeft effect op (de thuissituatie van) kinderen. Wanneer kinderen in hun vroege leven te maken krijgen met chronische stress noemen we dat Early Life Stress. Early Life Stress heeft grote impact op de verdere ontwikkeling van kinderen. Ons doel is professionals vanuit verschillende domeinen verbinden rondom het vroegsignaleren van armoede en het samenwerken met (aanstaande) ouders vanuit effectieve interventies.  

Dinsdag 22 juni is er van 14.30-16.30 uur een bijeenkomst met partners van de Alliantie Kinderarmoede om deze opgave met elkaar uit te werken. Je bent van harte welkom! Je kunt je aanmelden via Petra Kletter (pkletter@ncj.nl) adviseur bij Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en lid van het projectteam Alliantie Kinderarmoede.

HomeAgendaPartnerbijeenkomst uitwerken opgave 4: Kansrijk...