10 juni 2021

Webinar: Allianties en (regio)netwerken: hoe dan?

Webinar: Allianties en (regio)netwerken: hoe dan?

Op donderdag 10 juni 2021 organiseert Alles is Gezondheid met de Alliantie Kinderarmoede en het platform WEL in Flevoland een webinar over de vraag hoe we door publiek-private samenwerking kunnen bijdragen aan preventie, gezondheid en welzijn.

In de wereld van gezondheid en welzijn kom je ze steeds vaker tegen: publiek-private allianties, collectieven, partnerschappen, lokale coalities en regionetwerken die over grenzen heen kijken en de handen ineen slaan om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Doelen lopen uiteen van leefstijlverandering op scholen, bevorderen van beweging, tegengaan van eenzaamheid, implementeren van fitcoins tot het terugdringen van kinderarmoede en het mobiliseren van hele regio’s om de beweging te maken naar een gezonder, vitaler en socialer leven.

Succes en bestaan

Factoren die bepalen of deze samenwerkingsverbanden succesvol zijn en netwerken een duurzaam bestaan op weten te bouwen zijn talrijk. Zoals:

  • Waarom is zo’n netwerk überhaupt nodig (toegevoegde waarde)?
  • Lukt het de netwerkpartners om af te zien van eigen belangen?
  • Hoe krijg je de private kant actief betrokken?
  • Hoe voorkom je dat de waan van de dag het weer overneemt?
  • Kun je samen voor de dag te komen met concrete resultaten?
  • Hoe maken we de samenwerking niet-vrijblijvend en duurzaam?

Hoe dan?

Met de opgedane ervaringen binnen het Alles is Gezondheid netwerk is in april 2021 een whitepaper gepubliceerd over publiek-private samenwerking: hoe dan? De publicatie is een pragmatische handreiking met bouwstenen en praktijkvoorbeelden in verschillende fasen van netwerkontwikkeling.

Sprekers/programma

In dit webinar delen we onze belangrijkste lessen over samenwerking en zoomen we met praktijkvoorbeelden in op de hoe dan vraag. De sprekers en het programma is als volgt:

  • Hans Christiaanse (Netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid): neemt ons mee in de praktijk van netwerkvorming en licht de verschillende stadia van samenwerking toe: geboorte, ontwikkeling, groei, impact maken, borgen en verduurzamen. Hans kijkt daarbij met een schuin oog naar zijn persoonlijke ervaring bij netwerken zoals de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, Alliantie Kinderarmoede en het Child Friendly Cities netwerk.
  • Anne Hoogenboom (Projectleider Alliantie Kinderarmoede en Adviseur Sardes): staat dagelijks met de voeten in de klei bij de Alliantie Kinderarmoede. Met meer dan 250 partners uit het publieke en private domein is dit netwerk sinds 2019 een van de grootse maatschappelijke offensieven tegen kinderarmoede. Anne zal ingaan op de onstuimige landelijke start, voortdurende groei van het netwerk en hoe de alliantie zich verder ontwikkelt met de Theory of Change benadering (impacttool). We horen ook welke obstakels er zijn en waar je soms tegen aanloopt in draagvlak, financiering en politiek.
  • Ineke Moerman (Arts Maatschappij & Gezondheid en Programmamanager WEL in Flevoland): maakt zich hard voor het verbinden van publieke gezondheid in het sociaal domein. In Flevoland trekt ze de kar bij WEL: een platform voor alle Flevolanders, gemeenten, bedrijven en instellingen met een hart voor Positieve Gezondheid. Ineke vertelt hoe ze sturing aan verandering geeft vanuit een inhoudelijke visie en dit vervolgens vertaalt naar de praktijk. Met de inwoner als leidend perspectief en transformationeel leiderschap als randvoorwaarde voor succes. Ineke deelt ook enkele lessen voor lokale coalities vanuit het traject ‘Terugdringen van gezondheidsverschillen’.

Voor wie

Professionals in de wereld van gezondheid, welzijn en het sociale domein die meer willen weten en leren over netwerkvorming en domeinoverstijgende samenwerking.

Wanneer

De (live) uitzending vindt plaats op donderdag 10 juni 2021, 11.00-12.00 uur. Tijdens het webinar kun je via de chat vragen stellen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Je hoeft niets te installeren: aanmelden met je email is voldoende. Schrijf je in via deze link.

HomeAgendaWebinar: Allianties en (regio)netwerken: hoe dan?