17 oktober 2020

Wereldarmoededag

Wereldarmoededag

De internationale dag voor de uitroeiing van de armoede wordt elk jaar "gevierd" op 17 oktober.

Sinds 1992 wordt deze dag officieel erkend door de Verenigde Naties. Op 17 oktober 1987 werd in Parijs de eerste Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede onthuld door Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Ruim 100.000 mensen, waaronder veel gezinnen uit de hele wereld die armoede en uitsluiting uit eigen ervaring kennen, waren daarbij aanwezig. Replica's van de steen zijn overal ter wereld te vinden met de volgende tekst van Wresinski: “Waar mensen in armoede moeten leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te eerbiedigen is een dure plicht.”

Op elk continent worden er vandaag activiteiten georganiseerd om aandacht te genereren voor het thema armoede. De Alliantie Kinderarmoede staat vandaag extra stil bij de 1 op de 11 kinderen die dagelijks leven met de gevolgen van armoede. Sinds maart 2019 zetten we ons in om samen met publieke en private partijen de behoorlijke doelstelling: 'in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen' na te streven.
 

HomeAgendaWereldarmoededag