BELOFTE

Ja wij, partijen van de Alliantie Kinderarmoede, onderschrijven onderstaande missie en beloven de opgesomde activiteiten uit te voeren.Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als Nederland, maar dat tegelijkertijd wel de dagelijkse werkelijkheid is. 

Wij willen armoede onder kinderen uitbannen en stellen daarbij stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen. Dit streven kan alleen als wij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en ons onvoorwaardelijk inzetten. Met de Alliantie Kinderarmoede brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. 

Iedere organisatie neemt hierin haar aandeel en maakt impactvolle stappen om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Het hoofduitgangspunt daarbij is dat wij in alles wat we doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen. We zetten ons in voor het volgende:

  • Wij signaleren armoede, maken dit bespreekbaar en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
  • Wij doen wat in onze mogelijkheid ligt om de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen op te lossen.
  • Wij werken actief samen en laten zien wat werkt.Bovendien werken wij mee aan de (jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

initiatieven

De initiatiefnemers van deze alliantie zijn:

© 2019