Publicaties

Feiten & cijfers 2016-2019, Bestaanszekerheid in Nederland

Feiten & cijfers 2016-2019, Bestaanszekerheid in Nederland

In deze publicatie schetst Divosa haar analyse van de problemen rondom bestaanszekerheid in Nederland en denkrichtingen voor een samenhangende aanpak voor de oplossing daarvan.

Downloaden
HomeKennisbankFeiten & cijfers 2016-2019, Bestaanszekerheid i...