Publicaties

Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het sociaal domein om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders in armoede te ondersteunen en stimuleren. Deze handreiking vormt een drieluik met de handreikingen Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid en Omgaan met armoede op scholen. Dit drieluik biedt professionals in het brede jeugddomein handvatten om een passende rol op zich nemen in het omgaan met kinderarmoede en om daarin goed met elkaar samen te werken.

Downloaden
HomeKennisbankHandreiking Omgaan met kinderarmoede in het soc...