Kenniskring

Kenniskring 1: Werkende armen

Kenniskring 1: Werkende armen

Sam& over werkende armen 
20 oktober 2020


Sam& heeft onderzoek gedaan naar ‘werkende armen’. Al lange tijd weten we dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. De bevindingen van het onderzoek zijn terug te vinden in het rapport 'Altijd op een richeltje lopen'. Het bevat belangrijke en breed toepasbare informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft. Meer informatie.

De inzichten waar we samen toe zijn gekomen in deze Kenniskring:  

  1. Armoede kan iedereen overkomen. Er is soms maar één 'life-event' nodig om ons verschrikkelijk kwetsbaar te maken. Ook financieel... Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, het verliezen van een baan of als je plotseling ziek wordt. Dan verandert er veel, en voordat je het weet heb je hulp nodig. Het kan dat je je te laat realiseert wat de financiële consequenties zijn van veranderingen in je leven. 
  2. Er zijn zoveel routes om ouders te informeren over voorzieningen voor hun kinderen maar niet een zo sterk als het informele netwerk. En dat informele netwerk, dat zijn we allemaal! Praat eens wat vaker met anderen om jou heen over geld. Deel hoe jij je zaken financieel regelt. Samen halen we het taboe van praten over geld en geldstress. 

Van onderzoek naar handvatten voor de praktijk 
De bevindingen van het onderzoek en gesprekken daarover met uiteenlopende partijen, zoals verschillende maatschappelijke organisaties, gemeenten en werkgevers, hebben geleid tot het concrete actieprogramma en toolkit. De toolkit geeft gemeenten, professionals en werkgevers concrete handvatten om de uitvoeringspraktijk te verbeteren.
Meer informatie. 

Bekijk ook:

HomeKennisbankKenniskring 1: Werkende armen