Kenniskring

Kenniskring 11: Vrijwillige ouderbijdrage

Kenniskring 11: Vrijwillige ouderbijdrage

Wat valt er wel en niet onder de vrijwillige ouderbijdrage? En hoe vrijwillig is dit nou echt? Tijdens deze kenniskring deelt Arline Spierenburg van Ouders & Onderwijs de onderzoeksresultaten van hun onderzoek over de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders & Onderwijs informeert, adviseert en vertegenwoordigt alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. De vrijwillige ouderbijdrage roept veel vragen op en  daarom besloot Ouders & Onderwijs bij hun Landelijk Ouder Panel uit te vragen hoe het er momenteel voor staat vanuit het perspectief van de ouders zelf.

Wat is onderzocht?

  • Wat betalen ouders aan schoolkosten? ​
  •  Waar betalen ouders voor?​
  • Wat vinden ouders van dit bedrag?​
  • Weten ouders van de nieuwe regels rondom schoolkosten?

De belangrijkste uitkomsten

Arline benadrukt dat de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig is en dat, sinds de meest recente wetswijziging, kinderen niet meer uitgesloten mogen worden van activiteiten als ouders niet betalen (dus ook het aanbieden van een alternatieve activiteit mag niet). Een op de drie ouders geeft echter aan een (deels) verplichte bijdrage te betalen. In de bedragen die scholen vragen zitten grote verschillen, waarbij er ook duidelijke verschillen zijn tussen het VO en het PO.

De meeste ouders vinden de gevraagde bedragen prima en kunnen dit betalen, maar het is zorgwekkend dat toch een op de drie ouders er andere dingen voor moet laten (24%) of het bedrag niet (4%) of moeilijk (7%) kan betalen. Daarnaast is het alarmerend dat kinderen nog steeds soms worden uitgesloten en dat ouders zich nog regelmatig onder druk gezet voelen om te betalen.

Lang niet alle ouders waren op de hoogte van de nieuwe regels. Over het algemeen steunen zij de nieuwe regels wel. Tot slot hoeven scholen zich geen zorgen te maken over hun inkomsten: de grote meerderheid van de ouders heeft namelijk aangegeven dat zij bereid blijven de ouderbijdrage te betalen aan de school.

Cijfers en feiten over de vrijwillige ouderbijdrage

  • 17% van de ouders betaalt meer dan €200,- per jaar aan vrijwillige ouderbijdrage. Bij 6% ligt dit bedrag zelfs boven de €500,-
  • De vrijwillige ouderbijdrage wordt vooral gevraagd voor schoolreis, vieringen en excursies. Op het VO betalen ouders ook vaak voor kluisjes of bijvoorbeeld zaken als facilitaire kosten (kopieerkosten, fietsenstalling of schoonmaak).
  • Soms wordt vergeten dat ouders naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog allerlei andere, noodzakelijke kosten hebben. Denk hierbij aan schriften, pennen en een rekenmachine, maar ook gymkleding, woordenboeken en laptops. Hierin zijn vooral in het VO de kosten erg hoog: 32% van de ouders verwachtte dit schooljaar meer dan €500 euro uit te geven aan extra schoolmaterialen.

Meer lezen?

Kenniskring terugkijken

In de video hieronder kun je de live opname van de Kenniskring terugkijken.

HomeKennisbankKenniskring 11: Vrijwillige ouderbijdrage