Kenniskring

Kenniskring 12: Omgevingsgericht bouwen aan groeikracht

Kenniskring 12: Omgevingsgericht bouwen aan groeikracht

Tijdens de Kenniskring Kinderarmoede delen we kennis uit onderzoek, uit de praktijk of uit ervaring over een bepaald thema. Op donderdag 17 februari was het woord aan Tom Keek, directeur bij Stichting Colours of Impact. Tom nam ons mee in het bouwen aan groeikracht in kwetsbare wijken.

De ‘wissel’ omzetten naar een gezonde, sociale, armoedevrije, inclusieve en duurzame samenleving is waar Tom Keek, directeur van de Stichting Colours of Impact, zich voor inzet. In een interactieve kenniskring deelde hij de aanbevelingen uit zijn rapport Bouwen aan Groeikracht in kwetsbare wijken en zocht hij het gesprek met organisaties die mee willen bouwen aan een omgeving die armoede aanpakt.

Veerkracht vergroten
De Stichting Colours of Impact gelooft in de talenten van mensen in kwetsbare wijken en zet deze mensen in hun kracht door training en coaching. 'We werken met name met alleenstaande moeders, zij hebben de veerkracht om uit de armoede te stappen en hun talenten in te zetten. De veerkracht van mensen in de wijk is groot, alleen zijn ze vastgelopen in het systeem.

Gevangen in het systeem
‘Je ziet een grote kloof tussen de systeemwereld van de overheid en de systeemwereld van organisaties’, zegt Keek. ‘Denk aan welzijnsorganisaties. De 60 wijkwerkers die ik sprak, verzuchtten dat zij de helft van de tijd kwijt zijn om aan gemeenten te tonen dat zij goed werk doen. Zij zitten als het ware in het systeem gevangen.’

Dus hoe pakken we dit aan? ‘We moeten met elkaar gaan kijken: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de menselijke maat bovenaan komt te staan? Dat kan door middel van omgevingsbewust interveniëren.’

Omgevingsbewust handelen
‘Om omgevingsbewust te handelen, moet je eerst reflecteren op je maatschappelijke meerwaarde. Welke maatschappelijke meerwaarde wil ik leveren? Waarom doe ik wat ik doe? En waar doe ik het voor? Ga vervolgens bij jezelf na in wat voor omgeving je werkt en welke andere partners in de omgeving voor jou interessant zijn. Je kunt bijvoorbeeld armoedeambassadeurs voor jouw initiatief gaan zoeken in de wijk.’

‘We moeten armoede dus niet alleen individueel aanpakken, maar ook omgevingsgericht. Daarnaast gaat het gaat niet alleen om de eerste nood te ledigen. Om fundamenteel armoede aan te pakken, is meer nodig. Daarbij is het belangrijk om toegang te krijgen tot netwerken en voorzieningen.’

Belang van partners
Partners spelen hierbij een cruciale rol. ‘Ga na wie je natuurlijke partners zijn. Zijn er influencers in jouw wijk of regio? Welke partners bereiken je doelgroep al? Welke partners zijn in staat ook de armoedemissie te internaliseren? En wat heb ik hen te bieden?’.

De bijeenkomst had een interactief karakter en de opname wordt daarom ivm privacyoverwegingen niet gedeeld. 

HomeKennisbankKenniskring 12: Omgevingsgericht bouwen aan gro...