Kenniskring

Kenniskring 13: Integrale aanpak armoede in gezinnen

Kenniskring 13: Integrale aanpak armoede in gezinnen

Armoede gaat over meer dan alleen een gebrek aan geld en er spelen vaak meerdere problemen in een gezin. Verschillende informele organisaties zijn gestart met integrale trajecten om gezinnen te ondersteunen. Lector kinderarmoede Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam en Marjolein Driessen van het Sint Laurensfonds namen ons op 31 maart mee in het rapport 'Integrale aanpak van armoede in gezinnen'. Ook schoven twee van de betrokken organisaties, Thuis in West en Goud van Noord, aan om hun verhaal te delen.

Marjolein Driessen vertelt over het initiatief en het verloop van het project. Enkele jaren geleden merkte zij dat er veel mooie projecten worden gedaan vanuit het Sint Laurensfonds maar dat deze vaak vooral verzachtend werkten en niet zozeer de kern van de problemen konden aanpakken. “Willen we echt het verschil maken en meer duurzaam de kinderen versterken, en daarmee de gezinnen, dan moet dat anders.” Dit leidde tot de integrale aanpak: “armoede is een veelkoppig monster dus we moeten op meerdere leefdomeinen inzetten en ons richten op het hele gezin”. Verschillende organisaties zijn aangehaakt en het proces werd gevolgd om de werkzame elementen in kaart te brengen. “We zien dat het meerwaarde heeft: gezinnen komen uit armoede”.

Project ‘Krachtgezinnen’
Dineke vertelt over het project “Krachtgezinnen” wat vanuit Thuis in West wordt uitgevoerd, één van de projecten die heeft meegedaan aan de leerkringen. Vanuit het buurthuis Thuis in West wilden ze structureler werken aan het aanpakken van kinderarmoede en zorgen dat jongeren weer in hun kracht kunnen gaan staan op verschillende domeinen: emotioneel/psychologisch, financieel, lichamelijk en sociaal. Dineke neemt ons tijdens de kenniskring mee in het verhaal van één van de gezinnen die zij in haar werk heeft ontmoet. Ondanks de vele hobbels, merkt zij dat de laagdrempelige aanpak werkt: “Soms zat ik er om 8 uur ’s avonds en soms om half zeven ’s ochtends. Ze belden en je kon komen. Deze mensen gaven ook aan: als de nood hoog was, waren jullie er.”

Goud van Noord
“Verbinden is een heel belangrijk woord voor Goud van Noord” vertelt Gerlinda ons. Daarom koos Goud van Noord voor een aanpak waarbij er een maatje gekoppeld wordt aan een gezin: zij trekken met elkaar op en kijken mee. Ook wordt er een gezinswerker betrokken om de driehoek compleet te maken. Er wordt altijd gebouwd aan een netwerk door gezinnen aan elkaar te verbinden via verschillende workshops en ontmoetingen. Maar maatjes kijken ook wat de doelen zijn die het gezin nastreeft om hiermee aan de slag te gaan. Goud van Noord heeft haar kernwaarden opgehaald bij de gezinnen zelf: “Het is het belangrijkst dat je eerlijk tegen me bent. En dat we op gelijkwaardige basis samenwerken.”

Lessen van de Lector Kinderarmoede
Tot slot was het woord aan Mariëtte Lusse. Als lector kinderarmoede van de Hogeschool Rotterdam was zij betrokken bij het project door te onderzoeken welke onderdelen van de integrale aanpak effectief zijn. Hiervoor hebben zij een leerkring met negen organisaties en een monitor opgezet. In de kenniskring gaat Mariëtte dieper in op de lessen die we kunnen trekken uit het traject. Het onderzoek heeft geleid tot acht succesfactoren die op drie manieren bijdragen aan effectiviteit van de integrale aanpak. Mariëtte vertelt: “Wat het meest opvallende is misschien nog wel, is de professionele nabijheid: heel professioneel, maar ook heel nabij. Zelf echt onderdeel zijn van het netwerk van de gezinnen en je intensief aan hen verbinden.”

Na deze inspirerende en informatieve verhalen zijn de deelnemers met de sprekers in gesprek gegaan, onder andere over de rol van informele organisaties zoals Goud van Noord en Thuis in West en de samenwerking met formele organisaties zoals het wijkteam van de gemeente. Het gemeenschappelijke deel is opgenomen en kun je hieronder bekijken:

HomeKennisbankKenniskring 13: Integrale aanpak armoede in gez...