Kenniskring

Kenniskring 14: Lokale aanpak van kinderarmoede

Kenniskring 14: Lokale aanpak van kinderarmoede

Een lokale aanpak van kinderarmoede: hoe doe je dat? In de kenniskring van 14 april deelden Anneke van Grotel (beleidsadviseur Kinderen in armoede & onderwijs bij de Gemeente Almere) en Guido de Vries (Opgaveregisseur Armoedevrij bij de Gemeente Winterswijk) hun antwoorden op deze vraag. Wat werkt en welke obstakels komen zij tegen? Hoe werk je samen met en houd je autonomie bij inwoners zelf? Vragen die net na de gemeenteraadsverkiezingen relevanter zijn dan ooit.

Kim Houben (Divosa, kernpartner van de Alliantie Kinderarmoede) ziet in haar werk in gemeenten door het land grofweg drie vormen in de lokale aanpak van kinderarmoede:

  • Gemeenten die vooral bezig zijn met de verschillende beleidsterreinen en daarop een plan ontwikkelen.
  • Gemeenten die kijken naar de grote maatschappelijk opgaven in hun gemeente en vanuit die opgave werken op verschillende beleidsdomeinen
  • Gemeenten die het kind(perspectief) centraal stellen in hun aanpak

Opgavegericht werken in Winterswijk
In Winterswijk hebben ze zo’n vijf jaar geleden van armoede een opgave gemaakt met de stevige ambitie toe te werken naar een armoedevrij Winterswijk in 2040. Guido de Vries vertelt: “We zijn opgavegericht gaan werken omdat armoede een maatschappelijk vraagstuk is wat we als gemeente niet alleen kunnen oplossen, daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk.” Door opgavegericht te werken creëer je ruimte voor participatie en inspraak voor iedereen. Bij elke stap wordt er breed informatie opgehaald en uitgevraagd door in de hele gemeente mensen te vragen mee te denken. Die informatie wordt getrechterd en daarmee gaan ze terug naar de mensen uit de gemeente. Op die manier wordt het een plan van iedereen. Tegelijkertijd betekent dit dat de raad minder controle heeft:  “Ze vragen ons wel eens om het inzichtelijk te maken. Maar het kost tijd: we doen goede dingen en we monitoren dat. Het scheelt als je zoveel mensen betrekt want als zij allemaal enthousiast zijn, dan is de raad dat vaak ook en dat geeft je tijd.”

  • Bekijk de aanpak van Winterswijk in een video van Werk aan Winterswijk. 
  • De Alliantie Kinderarmoede heeft 10 opgaven geformuleerd die ter inspiratie kunnen dienen bij het bepalen van lokale opgaven

Almere stelt het kind centraal
In Almere kunnen kinderen zelf aangeven wat ze nodig hebben: zonder ouders, zonder ingewikkelde formulieren. Anneke van Grotel vertelt tijdens deze kenniskring over ‘Als ik later groot ben’, het project wat zij in Almere hebben opgezet. Het viel hen op dat er in kwetsbare gezinnen waar armoede heerst er minder toekomstgesprekken worden gevoerd. Daarom vragen zij aan alle kinderen en jongeren in Almere naar hun dromen. Ondanks dat alle kinderen zich mogen aanmelden, zien ze dat vooral kinderen uit de doelgroep zich aanmelden. Door deze aanpak kunnen ze inventariseren waar de behoeften van de kinderen in de stad liggen: welke activiteiten en welk aanbod is er nodig? Daarbij kan er door het brede gesprek naar aanleiding van droom naar verschillende leefgebieden worden gekeken om te bepalen of er meer nodig is in het gezin. “De kracht van de aanpak is wat mij betreft dat het kind centraal staat en zelf contact met ons kan opnemen of dromen in kan sturen. We hebben het niet over problemen of wat je niet kan, maar over talenten en ambities.”

  • Bekijk in deze video hoe ‘Als ik later groot ben’ precies werkt.
  • In een videofragment vertelt de 7-jarige Sofia over haar droom.

Na de verhalen van Guido en Anneke zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Het plenaire deel kan je hieronder terugzien:

HomeKennisbankKenniskring 14: Lokale aanpak van kinderarmoede