Kenniskring

Kenniskring 25: De rol van werkgevers

Kenniskring 25: De rol van werkgevers

Tijdens de kenniskring van 28 mei richtten we ons op de werkgevers: wat is hun rol in het aanpakken van kinderarmoede? Joris Obdam nam ons, namens de Haarlemse Alliantie Kinderarmoede (HATKA), mee in hun manier om werkgevers te betrekken. Daarna deelde ook Jan de Kramer (AWVN) zijn visie vanuit de blik van de werkgever.

Werkgroep werkende ouders met geldzorgen 
De Haarlemse Alliantie Kinderarmoede (HATKA) is een netwerkorganisatie van een dertigtal formele en informele organisaties die direct of indirect een positieve bijdrage kunnen leveren aan kind en gezin in armoede. Ze geloven dat in Haarlem en omgeving er genoeg kennis, kracht en kapitaal aanwezig is om ervoor te zorgen dat geen enkel kind moet opgroeien in armoede. Sinds kort is er ook een werkgroep werkende ouders met geldzorgen opgericht. Joris, de oprichter van de HATKA, beschrijft dat deze werkgroep werd opgericht vanuit de behoefte van partners om deze doelgroep beter te bereiken. De meeste kinderen die in Haarlem en omstreken in armoede verkeren, groeien namelijk op in gezinnen waar ‘gewoon’ gewerkt wordt. Echter is deze groep minder zichtbaar en worden zij minder vaak bereikt met de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Joris geeft als voorbeeld dat hulp- en ondersteuningsinstanties veelal tijdens kantooruren open zijn wat direct drempels opwerpt voor deze groep ouders.

Daarnaast heerst er ook veel schaamte in deze groep: “de aanname leeft dat als je werkt, je in principe gewoon zou moeten kunnen rondkomen”. Het doel van de werkgroep is om het gesprek aan te gaan met werkgevers in de regio. De belangrijkste opgave? Dat blijkt het spreken van dezelfde taal. Bij werkgevers leven er andere belangen dan bij welzijnspartijen en daarop moet de dialoog zijn aangepast.  In oktober organiseert de HATKA een grote bewustwordingsbijeenkomst met werkgevers. Uiteraard staan zij open voor input, geleerde lessen, ervaren drempels en andere bijdragen!

Signaleren door werkgevers
Vervolgens vertelt Jan de Kramer vanuit werkgeversperspectief. Het is volgens hem belangrijk om voorop te stellen dat gezonde en gelukkige werknemers cruciaal zijn voor een goed functioneren van een bedrijf: “mensen die goed in hun vel zitten zijn productiever”.  Hierin stelt hij ook dat de signalerende rol van de werkgever erg belangrijk is. Werkgevers kunnen, als ze de signalen kennen, al vroeg opmerken wanneer er mogelijks sprake is van financiële problemen of zorgen bij werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het meer opnemen van nachtdiensten. Hierdoor kan de werkgever aan de voorkant kijken waar mogelijkheden liggen om geldproblemen te signaleren en werknemers te helpen. Daarin benadrukt hij dat het erg belangrijk is dat bedrijven hierover het gesprek aangaan met de werknemer. Dat vraagt bijvoorbeeld om goed geschoold HR personeel en aandacht voor het onderwerp op de werkvloer. 

Eerder schreef Jan de Kramer een betoog waarin hij de gezinscontext koppelt aan het welbevinden van de werknemer. Lees het betoog.

HomeKennisbankKenniskring 25: De rol van werkgevers