Kenniskring

Kenniskring 6: Het gesprek aangaan met kinderen

Kenniskring 6: Het gesprek aangaan met kinderen

Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) over het gesprek aan gaan met kinderen en jongeren over armoede 
26 januari 2021

Vanaf de start van de Alliantie Kinderarmoede hebben alle partners de belofte onderschreven zich extra in te zetten tegen kinderarmoede met als uitgangspunt dat we in alles wat we doen luisteren naar de wensen van kinderen en gezinnen. Uit onze jaarlijkse voortgangsrapportage onder partners van 2020 (link naar infographic met resultaten monitor 2020) bleek dat 32% van de partners kinderen betrekken bij de besluitvorming over activiteiten die verricht worden. Vervolgens zien we ook, dat het merendeel van deze partners kinderen incidenteel betrekt, in plaats van structureel. Deze kenniskoffie is verzorgd door Tessa van Velzen van Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) om met partners verder in gesprek te gaan over 

DKJL maakt maatschappelijke thema’s (die gevoelig kunnen liggen) bespreekbaar en biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen. DKJL prikkelt organisaties om naar kinderen en jongeren te luisteren en om ze vraagstukken voor te leggen die van invloed zijn op hun toekomst. 

In gesprek gaan met jongeren, hoe pak je dat aan?
Tessa vertelt hoe Stichting Discussiëren Kun je Leren kinderen en jongeren een podium biedt om hun stem te laten horen over onderwerpen die hen raken. In de effectief bewezen burgerschapsmethode van DKJL is aandacht voor het vormen van je mening, het goed luisteren naar de mening van de ander, vragen waar je eigen mening vandaan komt en je mening goed onder woorden leren brengen. Dit zijn allemaal dingen die kinderen moeten leren om in discussie te gaan, in debat of in dialoog. Om kinderen en jongeren te laten participeren, moet je ze dus goed voorbereiden. 

Er bestaan geen moeilijke onderwerpen
Volwassenen gaan vaak niet graag met kinderen en jongeren in gesprek over ‘moeilijke onderwerpen’. Maar als we het hebben over lastige onderwerpen, voor wie is het dan lastig? Voor de volwassene of voor de kinderen en jongeren? Tessa drukt organisaties op het hart dat het voor kinderen en jongeren juist heel fijn kan zijn om in dialoog te gaan over de onderwerpen die belangrijk voor hen zijn. Mits je hen leert om hun eigen mening onder woorden te brengen, bijvoorbeeld door het dichtbij te houden. “Ik vind…, want ik heb … meegemaakt.”

Beelden en woorden van kinderen en jongeren zeggen het meest. Een aantal voorbeelden: 
1. Almere, Doe ff Gezond, een debat over (zorg) schulden en gezond gedrag in opdracht van Menzis.
2. Debat in Utrecht met basisschoolleerlingen over Praten over Geld.
3. Voorronde van de Amsterdamse Debatbattle.
4. Debat over de omgevingsvisie Amsterdam (met planologen van de gemeente).

De eerste stap: maak contact!
De eerste stap van het gesprek aangaan met kinderen en jongeren is het maken van contact. DKJL daagt gemeenten, scholen, bedrijven en organisaties uit om actieve, constructieve ontmoetingen met jongeren te organiseren. DKJL helpt partners graag bij vormgeven van het gesprek. 

Door het interactieve karakter van deze bijeenkomst zijn er veel mensen in beeld geweest. Vanuit privacyoverwegingen is deze presentatie niet terug te kijken op YouTube.

HomeKennisbankKenniskring 6: Het gesprek aangaan met kinderen