Publicaties

Publicatie Armoede en sociale uitsluiting 2019

Publicatie Armoede en sociale uitsluiting 2019

In Armoede en sociale uitsluiting, een tweejaarlijkse CBS-publicatie bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Naast de beschrijving van de financiële situatie wordt armoede ook in relatie gebracht met sociale factoren zoals gezondheid en leefstijl, de woonsituatie, en slachtoffer- en daderschap van criminaliteit. Daarmee plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief.

Downloaden
HomeKennisbankPublicatie Armoede en sociale uitsluiting 2019