Publicaties

Publicatie Kansrijk Armoedebeleid 2020

Publicatie Kansrijk Armoedebeleid 2020

Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021 publiceren het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de serie Kansrijk Beleid 2020. Deze bouwt voort op de reeks uit 2016. Per beleidsterrein worden de effecten van mogelijke en voorgestelde maatregelen op een grondige manier op een rijtje gezet. Beleidsmakers kunnen daarmee gefundeerde keuzes maken. 

Deze publicatie is een samenwerking van het SCP en CPB op het gebied van beleid ten behoeve van de reductie van armoede. In totaal worden er circa zestig beleidsopties besproken. Zij hebben allemaal gemeen dat ze als doel hebben mensen uit de armoede te tillen en de situatie van mensen in armoede te verbeteren.

Downloaden
HomeKennisbankPublicatie Kansrijk Armoedebeleid 2020