Publicaties

Welvaart in Nederland 2019

Welvaart in Nederland 2019

In deze vierde uitgave van Welvaart in Nederland presenteert het CBS de nieuwste gegevens over inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en bijbehorende huishoudensleden. De cijfers belichten actuele sociaal-economische onderwerpen zoals koopkrachtontwikkeling, armoederisico, (her)verdeling van het inkomen, inkomens- en vermogensongelijkheid, belastingdruk en consumentenvertrouwen in Nederland.

Downloaden
HomeKennisbankWelvaart in Nederland 2019