5x praktische producten voor de aanpak van armoede

5x praktische producten voor de aanpak van armoede

Het Leeratelier Armoede van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen werkt met diverse partners in de regio aan een perspectief voor mensen in armoede. De samenwerking leverde onlangs vijf concrete producten op: een gids over het Zakgeldproject, een Libguide armoede, een beleefroute in de vorm van een experience, een boek met bijbehorende podcast en een gids over het doorbreken van armoede.

1. Gids ZakgeldProject

Kinderen een half jaar zakgeld geven, coaching bij financieel opvoeden, nauw samenwerken met ouders en ervaringsdeskundigen, dat is het ZakgeldProject in een notendop. Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen ontwikkelde deze concrete interventie om de financiële zelfredzaamheid van kinderen te versterken. Dat deden ze met welzijnsorganisatie Bindkracht10, ouders en kinderen in financiële achterstandssituaties en ervaringscoaches. De kennis en inzichten die ze opdeden in dit project zijn beschikbaar gesteld in de praktische Gids ‘Een ZakgeldProject starten in jouw regio, hoe doe je dat?’

2. Libguide armoede

(Meer) lezen over armoede en daarmee je kennis verdiepen, dat is het hoofdthema van de Libguide armoede van HAN University of Applied Sciences. In de digitale bieb vind je zorgvuldig samengestelde verzameling kennis over armoede om te lezen, luisteren en kijken. Omdat er ook veel te lezen is op de websites van organisaties worden ook zij in de schijnwerper gezet, specifiek daar waar zij armoede als onderwerp hebben. En is er aandacht voor projecten en tools.

3. Armoede Experience

De Armoede Experience wil deelnemers laten ervaren hoe het is om in armoede of financiële krapte te leven. In de Armoede Experience verplaats je je in het leven van Sonja, een alleenstaande moeder van twee kinderen. Zij leeft met forse schulden. Door je in te leven, ervaringen uit te wisselen en de impact van armoede te bespreken, worden deelnemers zich meer bewust van de problematiek en leren ze collectieve en maatschappelijke factoren te signaleren en onder de aandacht te brengen.

4. Boek en podcast ‘Hoe je armoede doorbreekt’

Het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ is geschreven door experts én mensen met ervaringskennis. In het boek vind je acht aanbevelingen met ervaringsverhalen, onderzoeksfeiten, tips en meer. Het boek is gratis te downloaden. Liever luisteren? Er is ook een podcast beschikbaar op Spotify.  

5. Gids ‘Armoede doorbreek je niet alleen’

Werkplaatsen Sociaal Domein Twente, Utrecht (kUS) en Arnhem&Nijmegen werkten gedurende twee jaar met inwoners, sociaal werkers en vrijwilligers aan een werkwijze waarmee armoede gesignaleerd, besproken en doorbroken kan worden. Het resultaat is de gids ‘Armoede doorbreek je niet alleen’. De gids is niet alleen voor vrijwilligers, studenten, ambtenaren of beroepskrachten, maar ook voor de voetbaltrainer, het lid van een ouderraad, de broer, werkgever of buurvrouw komt mensen tegen die het financieel minder hebben. In al die rollen kun je een klein verschil maken.

HomeNieuws5x praktische producten voor de aanpak van armoede