Adviescommissie Sociaal Minimum: overheid moet minimumloon en bijstand verhogen

Adviescommissie Sociaal Minimum: overheid moet minimumloon en bijstand verhogen

Het kabinet moet veel meer geld uittrekken om te voorkomen dat mensen rond het sociaal minimum in financiële problemen komen. Hun besteedbare inkomen is te laag om van rond te komen, laat staan om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat stelt de Commissie Sociaal Minimum in het rapport ‘Een zeker bestaan; naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum’.  

Vooral gezinnen met kinderen komen financieel niet uit met het sociaal minimum. Een stel met één of meerdere kinderen komt ongeveer 200 euro tot 500 euro tekort per maand. De commissie adviseert een verhoging van het minimumloon en de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Om kinderarmoede tegen te gaan moet ook de kinderbijslag of het kindgebonden budget omhoog. In totaal is daar ongeveer 6 miljard euro voor nodig, concludeert de commissie.

Tekorten bij gezinnen in armoede
De bedragen die ouders krijgen, bijvoorbeeld door de kinderbijslag, zijn volgens de commissie te laag voor de minimaal noodzakelijke uitgaven. Met name kinderen boven de twaalf jaar gaan gepaard met hogere kosten. Kinderen zijn extra kwetsbaar als er te weinig geld binnenkomt in het gezin waarin ze opgroeien. Dat kan onder meer leiden tot slechtere schoolprestaties en onzekerheid. Alleenstaanden of stellen zonder kinderen kunnen tot 200 euro tekort komen per maand. Het verschil tussen alleenstaanden en stellen is zo'n 100 euro per maand, in het nadeel van stellen.

Een van de leden van de Commissie sociaal minimum en tevens projectlid van de Alliantie Kinderarmoede is Soler Berk. Hij weet wat het is om in armoede op te groeien en welk effect dat op kinderen heeft. ‘Je neemt ook de stress over van je ouders, je maakt je ook druk over je ouders. Ze zijn altijd bezig met geldstress, met overleven. Dit is ook waarom het sociaal minimum omhoog moet: er is natuurlijk een verschil tussen overleven en leven. En ze waren dus aan het overleven', vertelt hij aan EenVandaag.

Tekst gaat verder onder video.

Taak van de commissie
De adviescommissie is door het kabinet ingesteld na een bijna Kamerbreed aangenomen motie om vast te stellen wat precies het bestaansminimum is. Het rapport ‘Een zeker bestaan’ is het eerste deel van de bevindingen van de commissie. Voor nu focust de commissie zich op de gewenste hoogte van het sociaal minimum, maar neemt ook al een voorschot op het volgende deel: wat dit betekent voor de inrichting van het stelsel van sociale zekerheid.

Minister Schouten van Armoedebeleid spreekt van een belangrijk rapport. Het kabinet gaat ernaar kijken en bij Prinsjesdag wordt duidelijk of er extra maatregelen komen om het sociaal minimum van mensen te verhogen.

Download adviesrapport

HomeNieuwsAdviescommissie Sociaal Minimum: overheid moet...