Bestaanszekerheid en positie van kinderen centraal in tweede rapport Commissie Sociaal Minimum

Bestaanszekerheid en positie van kinderen centraal in tweede rapport Commissie Sociaal Minimum

Voor de zomer presenteerde de Commissie Sociaal Minimum het rapport 'Een zeker bestaan'. Op 28 september presenteerde de commissie een tweede rapport aan Carola Schouten, demissionair minister voor armoede. Hierin zoomt de commissie in op de systematiek van het stelsel, waarbij er specifiek aandacht is voor de positie van kinderen. In de kenniskring van 3 oktober nam commissielid Soler Berk ons mee in de conclusies, inzichten en aanbevelingen.

‘We hoeven de tv maar aan te zetten of de krant te lezen en de zorgen over de financiële positie van vele Nederlanders komt aan bod,’ vertelt Soler. ‘Er zijn grote groepen huishoudens, gezinnen met kinderen die elke maand moeilijk rondkomen. Dit komt omdat er niet voldoende inkomen is en ook omdat het systeem zo ingewikkeld is dat daardoor de toegang tot hulp en inkomensondersteuning ver weg is. Kortom: de bestaanszekerheid van vele Nederlanders staat onder druk. En dit raakt heel veel kinderen. De problemen stapelen zich op en actie is nodig.’

Toekomstbestendig stelsel van sociaal minimum
Op 21 oktober 2021 dienden een aantal Leden van de Tweede Kamer op initiatief van Pieter Omtzigt een motie in met het verzoek een commissie in te stellen die adviseert op het herijken van het sociaal minimum. En daarin niet alleen te kijken naar de hoogte, maar vooral ook rekening te houden met verschillende doelgroepen en het systeem van ons stelsel. Dit was het startsein voor de Commissie Sociaal Minimum om zich over deze vraag te buigen.

Anderhalf jaar later presenteerde de commissie op 30 juni het eerste deel van het rapport: ‘Een zeker bestaan, naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum’. Hierbij lag de focus vooral op de hoogte van het sociaal minimum. Het tweede rapport gaat in op de systematiek van het stelsel achter het sociaal minimum. Hierbij is ook in het bijzonder aandacht voor de positie van kinderen binnen het stelsel. 

Ben je nieuwsgierig naar de bevindingen van de commissie? Bekijk hieronder de presentatie van Soler terug of lees één van de onderstaande bronnen:

HomeNieuwsBestaanszekerheid en positie van kinderen centr...