Geldstress bestrijden: onderzoek en actie

Geldstress bestrijden: onderzoek en actie

Binnen het 10-jarig programma Samen Kansrijk en Gezond zet FNO zich in voor het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare gezinnen in Nederland. In 2022 is het programma vooral op zoek naar initiatieven die geldstress willen verminderen. Om deze zoektocht richting te geven, deed adviesbureau Purpose een inventariserend onderzoek.

Het onderzoek geeft een beeld van wat er in Nederland al gebeurt op het gebied van het bestrijden van geldstress. Het laat ook zien wat er nog nodig is. Dit handelingsperspectief is in de aanbevelingen uitgewerkt langs vier lijnen: inhoud, methode, vervolgonderzoek en systeem.

Pak geldstress bij de wortel aan
Uit de resultaten blijkt dat veel interventies zich richten op gedrag en hulp. Veel minder initiatieven richten zich op geld: inkomen, uitgaven, sparen, lenen en kwijtschelden. Dit is begrijpelijk, omdat het direct geven van geld voor veel partijen een kostbare zaak is en je al snel tegen allerlei wettelijke kaders aanloopt.

Maar het ervaren van geldstress bemoeilijkt het meedoen aan veel initiatieven gericht op gedrag en hulp. Daarom is het zo belangrijk om naast deze initiatieven geldstress bij de wortel aan te pakken. Daarnaast delen de onderzoekers een aantal aanbevelingen, zoals het versterken van netwerken, het organiseren van bewijsvoering van effecten op financiële en ervaren gezondheid, en het vormen van coalities om overzicht en kennisuitwisseling te faciliteren en voor systeemverandering te lobbyen.

Verder lezen
Lees de samenvatting van het onderzoek of download het volledige onderzoeksrapport.

HomeNieuwsGeldstress bestrijden: onderzoek en actie