Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere' gepubliceerd

Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere' gepubliceerd

Onlangs heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen de inspiratiesheet ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd. Hierin worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ geïnterpreteerd. Ook biedt de inspiratiesheet aanknopingspunten voor beleidsmakers en uitvoerders in het sport- en sociaal (jeugd)domein. Het doel? Deelname van deze jongeren aan sport en bewegen toegankelijker te maken.

Er is nog maar weinig bekend over hoe jongeren uit gezinnen met een laag inkomen sport en bewegen beleven. Daarom heeft onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies – in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen – vraaggesprekken gevoerd met 24 jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. In het onderzoek is er met de jongeren gesproken, in plaats van over de jongeren. Zo is een beeld geschetst van de beleving van sport en bewegen door hen.

Resultaten
Geen van de ondervraagde jongeren neemt structureel deel aan georganiseerd sport- of beweegaanbod en zijn dus geen lid van een sportvereniging. De belemmeringen om niet (meer) structureel te sporten en bewegen worden vaak in combinatie met elkaar genoemd. Er is vaak dus niet één reden aan te wijzen waarom een jongere niet (meer) structureel sport of beweegt. Gebrek aan geld wordt het vaakst als belemmering genoemd. Een aantal ouders en jongeren lijkt niet goed op de hoogte te zijn van gemeentelijke ondersteuning om mee te kunnen doen aan georganiseerde sport- en beweegactiviteiten, waar zij wel recht op hebben.

Inspiratiesheet
In de inspiratiesheet vind je de belangrijkste resultaten van het onderzoek, interpretaties hiervan door Kenniscentrum Sport & Bewegen en aanbevelingen voor professionals uit de praktijk. Wil je het hele onderzoeksrapport van Labyrinth Onderzoek & Advies lezen? De link naar het rapport vind je in de inspiratiesheet.

HomeNieuwsInspiratiesheet 'Kan ik Meedoen? Sport en beweg...