Interview met Alexandra Bartelds - directeur nieuwe kernpartner Divosa

Interview met Alexandra Bartelds - directeur nieuwe kernpartner Divosa

Divosa is al vanaf de start van de Alliantie in 2019 nauw betrokken bij de Alliantie Kinderarmoede. Tijdens de viering van ons 2-jarig bestaan op 15 april mochten we het goede nieuws delen: Divosa is aangesloten als kernpartner. Reden genoeg om Alexandra Bartelds, directeur Divosa, te spreken over de aansluiting en de motivatie. En hoe Divosa bijdraagt aan het ambitieuze doel dat de Alliantie heeft geformuleerd: geen kinderarmoede meer in 2030.

Kun je uitleggen waarom Divosa kernpartner is geworden van Alliantie Kinderarmoede?
"Divosa is als vereniging al een tijd betrokken bij de Alliantie. Door die intensieve samenwerking kom je natuurlijk ook behoorlijk in gesprek over waar de Alliantie mee bezig is en de beweging waar je met elkaar mee bezig bent. Het werd steeds duidelijker dat we elkaar konden versterken.

Divosa is de vereniging voor directeuren in het gemeentelijk sociaal domein en is opgericht in crisistijd (jaren ’30) om iets te doen aan werkloosheid en armoede. Kwetsbare burgers en mensen in kwetsbare situaties, dat is altijd al waar onze leden zich mee bezighielden.

Als je nu kijkt naar de grote doelstellingen en vraagstukken binnen Divosa, dan gaat het over kansengelijkheid, gezondheid, wonen, bestaanszekerheid. Allemaal thema’s die je ook terugziet in de 10 opgaven voor kinderarmoede.

Het gaat niet alleen om voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Ook draait het om het doorbreken van de patronen. Deze opgave bestaat al zo lang en dan is er elke keer weer de discussie: Waarom lukt het toch niet om een einde te maken aan een aantal van dat soort patronen? Waarom zijn er toch altijd mensen die weer in dezelfde kwetsbare situaties belanden en vaak ook binnen dezelfde gezinnen? We zien dat patronen zich soms van generatie op generatie hardnekkig herhalen. Deze patronen moeten doorbroken worden om alle kinderen een kansrijke en gezonde start in het leven te kunnen bieden. Hier willen we echt nog actiever op zijn. Geen enkel kind zou toch in armoede op moeten groeien.'

Wat hoop je te bereiken als kernpartner?
'Netwerken als deze zijn sowieso ontzettend interessant omdat daar zoveel kennis zit. Vaak komen er invalshoeken naar boven waar je zelf nog nooit aan gedacht had. Wat ik zo mooi vind is dat er zoveel partijen hebben gezegd: hier willen we echt iets aan doen, hier willen we onze krachten op bundelen. Er is zoveel kennis, netwerk, kunde dat als wij niet met elkaar stappen verder kunnen komen, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb echt mooie hoop dat we met elkaar echt iets kunnen bereiken in het realiseren van de ambities op de 10 opgaven.'

Wat brengen jullie als Divosa mee?
'Wij zijn van de gemeenten. Dat betekent dat we veel kunnen brengen op de verbindingen in het sociaal domein en wat daar op dit moment allemaal speelt. Onze leden en medewerkers zijn met allerlei partners in de steden, dorpen en regio’s continu bezig om oplossingen te vinden voor vraagstukken zoals kinderarmoede. We brengen dus het netwerk, kennis en ervaring van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk mee. En verder hebben we hele goede lijnen met het Rijk. Het bureau van Divosa staat figuurlijk met 1 been in de gemeentelijke uitvoering en met het andere been in Den Haag. We zijn erg goed geworden in het schakelen en verbinden tussen die twee.' 

HomeNieuwsInterview met Alexandra Bartelds - directeur ni...