Interview met nieuwe partner Wijzer in Geldzaken

Interview met nieuwe partner Wijzer in Geldzaken

Trots zijn wij dat Wijzer in geldzaken zich als nieuwe partner bij de Alliantie Kinderarmoede heeft aangesloten, een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen voor jong en oud. Reden genoeg voor ons om met Oscar de Grave te spreken, projectmanager Week van het Geld bij Wijzer in geldzaken, en nader kennis te maken met onze nieuwe partner.

Wat is de missie van Wijzer in Geldzaken?
'Wijzer in Geldzaken' is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen. Het is niet vanzelfsprekend dat volwassenen of jongeren uit zichzelf de meest verstandige economische keuzes maken. Vandaag iets kopen is nu eenmaal aantrekkelijker dan sparen voor later. Met de digitalisering van het betalingsverkeer is geld uitgeven ook nog eens erg simpel geworden. En daarbij is het financiële landschap complexer geworden. Van ziektekosten tot toeslagen en een studielening: zodra je achttien bent, moet je alles zelf regelen en krijg je te maken met talloze keuzeopties. Een schuld is snel gemaakt. Wijzer in geldzaken richt zich op het voorkomen van financiële problemen. Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.'

 

De Week van het geld vindt plaats van 22 t/m 26 maart, door jullie georganiseerd, hoe ziet de week er dit jaar uit?
'De Week van het geld is dit jaar anders dan anders. We vieren een jubileum, dat eigenlijk vorig jaar had moeten plaats vinden.  De 10e editie is vanwege het coronavirus, en de getroffen maatregelen ter bestrijding er van, vorig jaar op het allerlaatste moment afgelast.. Omdat we nog steeds met het coronavirus te maken hebben, zal de Week van het geld dit jaar voornamelijk online plaatsvinden. Vanuit een speciaal voor de Week van het geld ingerichte studio zenden we de hele week online content uit voor verschillende doelgroepen. Zo zijn er uitzendingen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Medio maart is het uitzendschema te zien op www.weekvanhetgeld.nl/studio.'  

 

Waarom is de Week van het geld zo belangrijk en hoe betrekken jullie partners/publiek bij de Week?
'Het platform Wijzer in geldzaken streeft naar structurele integratie van financiële competenties in het onderwijscurriculum. Daarin werken we nauw samen met onze partners. Zo geven de banken en de verzekeraars elke jaar door het hele land gastlessen. Dit jaar bieden we die vanwege corona online aan. En ook na de Week van het geld zijn deze gastlessen tot de zomer in te plannen. Met de Week van het geld heeft Wijzer in geldzaken het belang van goede financiële educatie in Nederland op de kaart gezet. Jaarlijks doet 40% van alle basisscholen doet mee met de Week van het geld. Kinderen krijgen dit onvoldoende mee vanuit huis. We vinden het heel belangrijk dat kinderen al vanaf de basisschool leren verstandig met geld om te gaan. Zodat er een goede basis ligt op het moment dat ze het zelf moeten gaan doen. Ze moeten weten welke risico’s er zijn en waarom een buffer verstandig is. Naast kennis moeten ze ook vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld om zelf goed te budgetteren en een spaarplan te maken. Door dit in het onderwijs aan te pakken, voorkom je kansenongelijkheid.'

 

Waarom zijn jullie aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede
'Kinderen en jongeren van nu groeien op in een toenemend complexe wereld waarin zij steeds vroeger de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun financiële toekomst. Dat vereist, naast kennis van financiële producten en concepten, ook vaardigheden en vertrouwen om financiële risico’s en kansen te kunnen inschatten. We willen dat alle kinderen, ongeacht hun thuissituatie, leren om geïnformeerde keuzes te maken en dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Door dit in het onderwijs aan te pakken voorkom je kansenongelijkheid. Juist kinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen vaak weinig kennis of goede voorbeelden mee, waardoor zij ook op dit vlak weer een achterstand kunnen oplopen. Door kinderen op school al financieel vaardig te maken, geef je iedereen een eerlijke start.'

 

Met welke partner van de Alliantie Kinderarmoede zou je in contact willen komen en waarom (van wie zou je meer willen weten en waarom?)
'We hebben een groeiende groep van gemeenten die een lokale Week van het geld organiseren. Inmiddels tellen we 32 gemeenten verdeeld over 10 provincies. Ik kom graag in contact met gemeenten om te bekijken hoe de Week van het geld onder de noemer preventie en educatie de lokale schuldenaanpak richting jongeren kan versterken. Deze groep van gemeenten kan elkaar ook versterken door kennis en ervaring te delen. Zo zijn wij bezig met een wegwijzer voor gemeenten die moet helpen bij de vertaling van beleid naar acties.

Daarnaast geven we tijdens de 10e Week van het geld het startschot voor een duurzame samenwerking tussen Wijzer in geldzaken, NCJ en JGZ om ouders goed te informeren over en te ondersteunen bij de financiële impact van een gezinsuitbreiding en het belang van financiële educatie in de thuissituatie.'

 

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren om het werk te doen dat je doet?
'Zelf kom ik uit een gezin met gescheiden ouders waar we het niet altijd even breed hadden. En toch ben ik nooit iets tekort gekomen. Ik weet nog goed dat mijn vader altijd netjes een kasboekje bijhield. Nu ik zelf vader ben van twee kinderen merk ik pas goed hoe belangrijk de rol van geld is. Het helpt je dromen waar te maken, maar het kan ook de oorzaak zijn van zorgen of stress. Ik wens dat mijn kinderen en andere kinderen  goed leren omgaan met geld. Dat ze het ervaren als een middel om hun dromen te verwezenlijken, in plaats van een bron van zorgen. Daar zet ik mij voor in.'

 

HomeNieuwsInterview met nieuwe partner Wijzer in Geldzaken