Lokaal doen: de Haarlemse Alliantie

Lokaal doen: de Haarlemse Alliantie

Om kinderarmoede aan te pakken is het niet alleen belangrijk dat we landelijk delen, maar ook lokaal doen. Een van de partners die zich lokaal inzet tegen kinderarmoede is de Haarlemse Alliantie. ‘Net als de Alliantie Kinderarmoede streven we ernaar dat in 2030 geen enkel kind meer in armoede leeft’, zegt Joris Obdam, een van de initiatiefnemers. 

In 2019 werd de Antonius Gemeenschap in Haarlem benaderd door de Missing Chapter Foundation met de vraag om aan te sluiten bij de landelijke alliantie tegen kinderarmoede. Dat heeft de gemeenschap meteen gedaan, maar ze zagen ook direct het belang in van een lokaal initiatief. Daarom pitchte Obdam bij de Protestantse Haarlemse Diaconie het idee om een lokale Haarlemse Alliantie op te richten. Inmiddels heeft de alliantie 17 partners, waaronder de Gemeente Haarlem en veel welzijnsorganisaties.

Aanpak van een veelkoppig monster
‘Armoede is een veelkoppig monster. Vanuit alle deelgebieden heb je professionaliteit nodig om armoede aan te pakken. Zo organiseert de Haarlemse Alliantie om de zes weken een casuïstiekbijeenkomst, waarin we een casus bespreken over een gezin of een kind in een lastige situatie. Met elkaar kijken we dan hoe we elkaar kunnen versterken en het gezin kunnen helpen.’

HomeNieuwsLokaal doen: de Haarlemse Alliantie