Maak kennis met nieuwe partner Institute for Positive Health

Maak kennis met nieuwe partner Institute for Positive Health

Vorige maand is Institute for Positive Health (iPH) partner geworden van de Alliantie Kinderarmoede. Wij spraken Malou Timmers, Senior Adviseur bij iPH. Zij zet zich in voor de doorontwikkeling van de Kindtool ‘Mijn Positieve Gezondheid’: een tool om kinderen bewust te laten worden van wat voor hen belangrijk is en laat praten over (fysieke en mentale) gezondheid.

Wat is de missie van Institute for Positive Health (iPH)?
‘Institute for Positive Health (iPH) is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid: een bredere kijk op gezondheid. In plaats van te focussen op lichamelijke aandoeningen, leggen we het accent op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Onze missie is om van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld te maken: een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld. Bij iPH kan iedereen terecht voor inspiratie om met het gedachtegoed aan de slag te gaan. We zorgen voor scholing, helpen belemmeringen op te lossen die Positieve Gezondheid in de weg staan en we ontwikkelen het concept van Positieve Gezondheid verder met hulp van onderzoek.’

Waarom heeft iPH besloten om partner te worden van de Alliantie Kinderarmoede?
‘iPH onderstreept de missie van de Alliantie Kinderarmoede volledig en wij verbinden ons dan ook graag aan de alliantie met al haar partners. In Nederland groeit één op de elf kinderen op in armoede. Dat is een schokkend bericht! Geldgebrek is hierin zeker niet het enige probleem. Armoede heeft (in)direct veel meer gevolgen, ook voor de gezondheid van kinderen. Zo weten we dat armoede in een gezin zorgt voor stressvolle ervaringen die bij kinderen kunnen leiden tot klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid en depressie. Ook hebben deze kinderen op latere leeftijd een grotere kans op (chronische) ziekten en ongezond gedrag. Hetzelfde geldt voor de (latere) risico’s op sociale uitsluiting, eenzaamheid en verminderde talentontwikkeling. Kortom, wanneer je met een brede blik naar gezondheid kijkt, zie je op verschillende dimensies ongewenste gevolgen voor deze kinderen. Positieve Gezondheid gaat uit van deze brede kijk op gezondheid: gezondheid gaat niet alleen over wel of niet ziek zijn, maar ook over het kunnen spelen met vriendjes, of je een fijn thuis hebt, of je vrolijk bent en of je naar school kunt gaan. Vanuit iPH vinden we het belangrijk dat kinderen leren praten over gezondheid en wat voor hen belangrijk is in het leven. Op die manier worden kinderen van jongs af aan levensvaardig en veerkrachtig.’

Hoe zet iPH zich in om kinderarmoede te bestrijden?
‘Het iPH heeft de Kindtool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ voor kinderen (8-16 jaar) ontwikkeld die helpt te praten over alles wat met gezondheid te maken heeft. De Kindtool is een praktisch spinnenwebdiagram om de eigen gezondheid in beeld te brengen. Met de tool kijk je naar 6 dimensies van gezondheid: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, nu en later, lekker in je vel zitten, meedoen en dagelijks leven. Door middel van deze tool bieden we het kind, maar ook de naasten of professionals, een hulpmiddel om vanuit een gezamenlijke taal te praten en waar mogelijk taboes te doorbreken of bewustwording te creëren. Kinderen in hun eigen kracht zetten is een vaardigheid voor de rest van hun leven. Ook steeds meer scholen en jeugd(gezondheids)zorgorganisaties werken met de Kindtool.’

Tekst gaat verder onder video.

Wat zijn de verwachtingen bij de aansluiting als nieuwe partner?
‘Wij verwachten enerzijds vanuit onze eigen kennis, beschikbare tools en netwerk binnen het onderwijs, het publieke domein en de zorg te kunnen bijdragen aan de missie van de Alliantie. Anderzijds verwachten we met het netwerk van meer dan 250 partners écht een verandering teweeg te brengen, want ‘de strijd tegen kinderarmoede winnen we alleen samen’. Door samen op te trekken kunnen we meer bereiken en is het overzichtelijker voor de doelgroep. Daar doen we het voor!’

Wat biedt iPH de Alliantie Kinderarmoede en partners?
‘Het concept Positieve Gezondheid gaat uit van een brede kijk op gezondheid. Naast de Kindtool, inspireert iPH graag ook de andere aangesloten partners met deze brede kijk op gezondheid. Kinderarmoede raakt aan alle dimensies die niet los van elkaar kunnen worden gezien in onze gezamenlijke strijd tegen kinderarmoede.’

Hoe kijkt iPH naar de toekomst en het tegengaan van kinderarmoede?
Kinderarmoede is vaak niet zichtbaar. Toch hebben heel veel kinderen en gezinnen met armoede te maken. Dit heeft vaak grote consequenties op meerdere gebieden, zoals de (latere) gezondheid van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren praten over hoe zij zich voelen. Het zou fantastisch zijn als de Kindtool Mijn Positieve Gezondheid hierbij kan helpen en een duwtje in de rug kan geven om eventuele taboes te doorbreken. Ik gun alle kinderen een veerkrachtige toekomst met voldoende levensvaardigheden op zak die ze al van jongs af aan eigen hebben gemaakt. Die verantwoordelijkheid dragen we samen.’

HomeNieuwsMaak kennis met nieuwe partner Institute for Po...