Maak kennis met nieuwe partner Zorgbelang Inclusief

Maak kennis met nieuwe partner Zorgbelang Inclusief

Sinds een paar maanden is Zorgbelang Inclusief partner van de Alliantie Kinderarmoede. Wij spraken projectleider Jennifer van Leur over hun aanpak van (kinder)armoede.

Bij Zorgbelang Inclusief staat werken aan een inclusieve samenleving centraal. Zorgbelang Inclusief zet zich in voor een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt. Dit doen ze door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en onderwijsinstellingen. 

Wat is de werkwijze van Zorgbelang Inclusief?
‘Aan de hand van projecten helpen we mensen in kwetsbare situaties mee te doen aan de samenleving. Maar we hebben ook een adviespunt. Eigenlijk zijn we een soort brugfunctionaris tussen de burger en de beleidsmakers rond thema’s als zorg, welzijn, leefbaarheid, medezeggenschap en duurzaamheid. We onderzoeken waar behoeften liggen en vertalen dat naar beleidsadviezen. Dat doen we op basis van opdrachten zonder winstoogmerk.’

Hoe zetten jullie je in tegen armoede?
‘Zorgbelang Inclusief heeft ook veel opdrachtgevers op het gebied van armoede. Zo hebben we voor de gemeenten Apeldoorn en Doesburg onderzoek gedaan naar armoede en maken we bij de Provincie Gelderland deel uit van de Leefbaarheidsalliantie. Hierin zijn onze taken het ondersteunen van initiatieven en ophalen wat er gebeurt, zorgen dat partners binnen het netwerk kennismaken met elkaar en elkaar versterken. Verder ondersteunen we verschillende burgerinitiatieven (vrijwilligersorganisaties, red.), zoals Stichting Burgerinitiatief Woudenberg. Zij bieden school-, verjaardags- en pc-pakketten aan. Wij helpen hen met subsidieaanvragen, projectplannen en bijeenkomsten. Maar we hebben ook een collectieve belangenbehartigingskant in adviesraden. Met hen delen we kennis over armoedebeleid en stimuleren we onderlinge kennisdeling. Zodat ze een beleidsadvies geven dat is gebaseerd op de behoeften van de mensen en tegelijk aansluit bij de context waarin gemeenten moeten functioneren.’

Op wat voor manier betrekken jullie kinderen en jongeren?
‘We werken vooral met kwetsbaren in de samenleving, waaronder jongeren in de jeugdzorg. Deze jongeren krijgen tot hun 18e veel ondersteuning en moeten daarna alles zelf doen. Wij begeleiden hen bij het ontwikkelen van (financiële) zelfstandigheid door middel van de projecten 18 plus en 18 min. Verder werken we intensief samen met Sterk uit armoede en doen we nooit iets zonder de mensen waarover het gaat.’

Wat zijn jullie toekomstplannen op het gebied van armoedebestrijding?
‘Op dit moment zijn wij bezig met een Theory of change over onze aanpak van armoede. Onze focus ligt hierbij op verandering op de lange termijn en het betrekken van gezinnen. We zouden meer ervaringsdeskundigheid van bijvoorbeeld Sterk uit armoede willen inzetten om zowel gemeenten als gezinnen te helpen. En een programma zoals Samen kansrijk en gezond van FNO vind ik heel inspirerend. Ik zou graag met partners van de Alliantie Kinderarmoede in contact willen komen om de mogelijkheden te verkennen.’

HomeNieuwsMaak kennis met nieuwe partner Zorgbelang Inclu...