Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede

Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede

Kinderarmoede is een complex maatschappelijk probleem. Er is niet één oplossing voor en geen enkele organisatie kan het alleen oplossen. Om kinderarmoede tegen te gaan is goede samenwerking tussen professionals en organisaties nodig. Maar wat is dat precies en hoe pak je dat aan? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Jeugdeducatiefonds, Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland en Divosa hebben samen een draaiboek ontwikkeld om hiermee aan de slag te gaan.

Iedereen kan de eerste stap zetten om iets aan kinderarmoede te doen: een professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige. Het gaat er niet zozeer om wie die eerste stap zet, maar eerder dát iemand dat doet. Het draaiboek moedigt initiatiefnemers aan om in actie te komen en geeft met concrete stappen aan hoe ze dat zouden kunnen doen. 

Handvatten voor organisatienetwerk
In vijf stappen worden professionals begeleid met praktische formats en huiswerkopdrachten om een lokaal organisatienetwerk rond kinderarmoede op te bouwen. Zulke organisatienetwerken blijken beter in staat om een complex maatschappelijk probleem te lijf te gaan dan conventionele samenwerkingsstructuren.
In een organisatienetwerk staat niet één organisatie centraal, maar werken organisaties en professionals op een open en gelijkwaardige manier samen. Voorwaarde is wel dat alle partijen écht willen samenwerken en zich kunnen vinden in de gezamenlijke missie om kinderarmoede uit te bannen. Het vraagt van organisaties dat ze hun organisatiebelangen ondergeschikt maken in het belang van het kind dat in armoede opgroeit. Op papier is dat vaak gemakkelijk gezegd, de praktijk blijkt weerbarstig. Toch is het mogelijk, zo blijkt uit een aantal pilots die al met de aanpak zijn uitgevoerd en waar het stappenplan op is gebaseerd.  

Lerend ontwikkeld
Het stappenplan is op een lerende manier ontwikkeld en blijft dat ook na de lancering ervan. Dat betekent dat het gebruik ervan in de praktijk regelmatig wordt getoetst en het draaiboek daarop wordt verbeterd.

Bekijk het stappenplan
 

HomeNieuwsNieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak...