Nieuwe handreiking 'Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten' gepubliceerd

Nieuwe handreiking 'Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten' gepubliceerd

De Hogeschool Rotterdam heeft een nieuwe handreiking ontwikkeld voor het omgaan met geldzorgen van mbo-studenten. De handreiking biedt professionals in het mbo concrete handvatten en werkwijzen om geldzorgen bij hun studenten te signaleren, studenten te ondersteunen, en studenten te stimuleren om uit de geldzorgen te komen of te blijven.

Circa 400.000 jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar hebben geldzorgen. Die schulden en financiële zorgen komen relatief vaak voor bij studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo). Door deze geldzorgen neemt de kansenongelijkheid toe. Daarom is de handreiking ‘Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten’ ontwikkeld.
 
Tien concrete werkwijzen 
De handreiking biedt tien concrete werkwijzen voor professionals in het mbo en hanteert dezelfde SOS-aanpak als de eerder opgeleverde handreikingen: signaleren, ondersteunen en stimuleren. Omdat er grote verschillen zijn in de organisatie, beroepsrichtingen en niveaus van de opleidingen, de studentpopulatie en het al gerealiseerde beleid ten aanzien van geldzorgen, zijn de werkwijzen zo ontworpen dat ze naar wens op maat te maken zijn. Veel opleidingen hebben al beleid en goede praktijken ontwikkeld op het voorkomen van en omgaan met geldzorgen en armoedeproblematiek van hun studenten. Deze handreiking onderbouwt en ordent de al bestaande werkwijzen tot een complete set. Zo biedt het professionals de gelegenheid de eigen aanpak tegen het licht te houden en desgewenst op maat aan te scherpen of uit te breiden.

Meer informatie
De handreiking is door Mariëtte Lusse en Loïs Schenk ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rotterdam en in samenwerking met ROC Albeda en ROC Zadkine. Download de handreiking ‘Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten’ hieronder.

Download handreiking
 

HomeNieuwsNieuwe handreiking 'Omgaan met geldzorgen van m...