Onderzoek: kinderen uit bijstandsgezinnen minder vaak een kansrijke start

Onderzoek: kinderen uit bijstandsgezinnen minder vaak een kansrijke start

Kinderen verdienen een kansrijke start in het leven. Toch is dit is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin minder vaak de benodigde ouderlijke hulpbronnen hebben voor een goede start. Het is dus van groot belang om de situatie van gezinnen met een bijstandsuitkering te verbeteren, zodat alle kinderen een kansrijke start kunnen krijgen.

Het onderzoek van het CBS kijkt naar de verschillen tussen kinderen uit bijstandsgezinnen en kinderen uit gezinnen zonder bijstand. De resultaten zijn gebaseerd op de gegevens van bijna 173 duizend kinderen die geboren zijn in 2006. De focus lag op de eerste duizend dagen van het leven van kinderen. Dit is namelijk een cruciale levensfase voor de latere ontwikkeling. 

Afwezigheid ouderlijke hulpbronnen in bijstandsgezinnen
De aanwezigheid van ouderlijke hulpbronnen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk aan hulpbronnen zoals onderwijsniveau, welvaart, arbeidsparticipatie, gezinsstabiliteit en mentale gezondheid van ouders. Bij kinderen uit bijstandsgezinnen ontbreken deze hulpbronnen echter relatief vaak. Zo ontbreekt bij 99% van de kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin ten minste één hulpbron. Bij kinderen die opgroeien in een gezin zonder bijstand ontbreekt in 38% van de gevallen ten minste één hulpbron.

Laag welvaartsniveau
Het onderzoek kijkt naar de volgende risicofactoren: laag onderwijsniveau, laag welvaartsniveau, onderdeel zijn van een eenoudergezin en/of gebruik van psychische medicatie door een of beide ouders. De resultaten tonen aan dat bijna alle bijstandsgezinnen een laag welvaartsniveau hebben en bijna twee derde van de ouders geen betaald werk heeft. Daarnaast is het onderwijsniveau in de helft van de bijstandsgezinnen laag en is bijna driekwart van de bijstandsgezinnen een eenoudergezin. Ook gebruikte bijna een op de vijf ouders tijdens de eerste duizend dagen medicatie voor een psychische aandoening. 

Een toekomst met gelijke kansen
De resultaten laten zien hoe belangrijk het is om de situatie van kinderen die opgroeien in armoede te verbeteren. Laten we ons samen inzetten voor een toekomst waarin alle kinderen, ongeacht of zij opgroeien in een bijstandsgezin, dezelfde kansen hebben om hun potentieel te ontwikkelen en een succesvolle toekomst op te bouwen.

Bekijk de publicatie van het onderzoek van het CBS.

HomeNieuwsOnderzoek: kinderen uit bijstandsgezinnen minde...