Onderzoeksrapport biedt aanbevelingen duurzame aanpak kinderarmoede in Arnhem

Onderzoeksrapport biedt aanbevelingen duurzame aanpak kinderarmoede in Arnhem

De gemeente Arnhem staat al jaren in de top 10 van gemeenten met de meeste kinderen die in armoede leven. Om duurzaam te werken aan de preventie en bestrijding van kinderarmoede, is een integraal beleid en een goede samenwerking nodig tussen betrokken partijen om per gezin tot een passend samenhangend aanbod te kunnen komen. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Duurzame aanpak van kinderarmoede’. 

In het rapport is te lezen hoe de gemeente Arnhem kan zorgen voor een integrale aanpak bij het doorbreken van kinderarmoede, op zowel beleidsniveau als wijkniveau. Het rapport geeft een samenvatting van de werkzame elementen van integraal beleid en integraal werken met voorbeelden binnen de domeinen onderwijs, werk en inkomen, sport, cultuur, fysiek en energie. Wat vooral naar voren komt is dat exact hetgeen je doet vanuit de verschillende domeinen helemaal niet zo belangrijk is. Het gaat er vooral om dat er vanuit een gezamenlijk ontwikkelde en gedragen visie rond kinderarmoede systematisch en integraal gewerkt wordt langs de lijn van de gevonden werkzame elementen. Het onderzoeksrapport doet de volgende aanbevelingen voor Arnhem:

  • Ontwikkel samen met partners een gezamenlijk gedragen visie op de preventie en bestrijding van kinderarmoede en stel op basis daarvan een meerjarig programma op met doelen en rollen voor de verschillende partijen. De gemeente heeft daarbij een coördinerende rol te spelen.
  • Onderscheid in het programma aandacht voor de generatiearmoede, migratiearmoede en situationele armoede, aandacht voor integrale, onderliggende factoren en acties die in de verschillende domeinen kunnen worden ondernomen. Dit laatste kan in mogelijke deelplannen.
  • Besteed bij de ontwikkeling van het programma aandacht aan de verschillende rollen van de gemeente zoals het opstellen van beleid en regelgeving, de rol van opdrachtgever, de rol van uitvoerder en de coördinerende rol.
  • Benut het Kwaliteitskompas van het NJI bij de ontwikkeling van het programma.
  • Betrek bij de ontwikkeling van de visie en het programma mensen die ervaring hebben (gehad) met het leven, opvoeden en opgroeien in armoede.

Meer lezen
Download het volledige onderzoeksrapport ‘Duurzame aanpak van kinderarmoede’.

Download rapport
 

HomeNieuwsOnderzoeksrapport biedt aanbevelingen duurzame...