Oratie prof. dr. Nicole Lucassen: Kind in context

Oratie prof. dr. Nicole Lucassen: Kind in context

Op 15 maart sprak prof. dr. Nicole Lucassen haar oratie ‘Kind in context’ uit. In haar oratie sprak ze over in hoeverre er op een integrale manier wordt gewerkt aan de aanpak van kinderarmoede, welke oplossingen zo’n aanpak met zich meebrengt, en wat er beter kan. Nicole Lucassen is bijzonder hoogleraar bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences met de leeropdracht Kinderarmoede. 

‘Kinderarmoede is een grootschalig, hardnekkig en complex probleem. Voor het kind en het gezin zelf, en voor onze maatschappij als geheel. Recent onderzoek toont aan dat mensen met een laag inkomen structureel tot wel enkele honderden euro’s per maand tekortkomen. Voldoende geld betekent minder stress en meer bestaanszekerheid. Geld, of beter gezegd het tekort eraan, ligt aan de basis van leven in armoede. Maar armoede, en zeker kinderarmoede, gaat vaak om meer dan alleen geld', vertelt Lucassen. 

Integrale aanpak nodig
Om kinderen uit de armoede te halen is een integrale aanpak nodig, stelt Lucassen. Uitgangspunten hiervan zijn:

  1. Ondersteuning vindt plaats op meerdere leefgebieden
  2. Het gezin als geheel en het kind staan centraal
  3. Alle systemen rondom het opgroeiende kind spelen een rol

‘Wij onderzoeken in hoeverre op een integrale manier wordt gewerkt, welke oplossingen een integrale aanpak met zich meebrengt, en wat er beter kan en hoe. Dit doen wij samen met sociologen, onderwijswetenschappers, kinderartsen, economen, bestuurskundigen, met beleidsmakers, met hulpverleners, met vrijwilligers, en in de eerste plaats met de ouders en kinderen zelf.’

Kijk oratie terug

HomeNieuwsOratie prof. dr. Nicole Lucassen: Kind in context