Peiling voor professionals over het signaleren van geldzorgen

Peiling voor professionals over het signaleren van geldzorgen

Welke signalen pik jij als professional op over geldzorgen bij jeugdigen, ouders en/of opvoeders? Zijn die anders dan vorig jaar? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) presenteert een vragenlijst die 10 korte vragen bevat over het signaleren van geldzorgen en de wensen en mogelijkheden om iets met deze signalen te doen. De vragenlijst kan tot en met 3 november 2023 worden ingevuld. Graag roepen wij professionals die werken met jeugdigen en ouders op om de vragenlijst in te vullen en om ons te helpen deze met zoveel mogelijk andere professionals te delen.

Vul de vragenlijst in >

Impact vanuit de praktijk
Deze jaarlijkse peiling over geldzorgen wordt nu voor de derde keer verspreid onder professionals. Dat doet het NCJ om te kunnen volgen of de situatie ondertussen veranderd is. Zien we als professionals meer of minder mensen met financiële problemen? Maken wij ons meer of minder zorgen over onze eigen financiële situatie? Het NCJ hoopt op zoveel mogelijk reacties, zodat wij aan de landelijke en lokale politiek en andere relevante stakeholders een reëel verhaal kunnen vertellen over wat jullie dagelijks in de praktijk tegenkomen. De uitkomsten worden daarnaast gedeeld via www.ncj.nl.

Het verschil maken
Om mensen met geldzorgen te verwijzen naar de juiste ondersteuning in de buurt, is het van cruciaal belang om de juiste kennis en vaardigheden te hebben én om de lokale sociale kaart te kennen. Met andere woorden: korte lijnen en warme contacten hebben met hulpverleners waar je de gezinnen naar kunt verwijzen. Hier kunnen professionals binnen de JGZ en het hele preventie veld het verschil maken voor ouders en jeugdigen. Dit vraagt om actie! 

Wil je aan de slag met kinderarmoede en heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op. Ga je eerst zelf aan de slag? Met deze handreiking zet je een goede eerste stap.

HomeNieuwsPeiling voor professionals over het signaleren...