Publicatie: Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen

Publicatie: Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen

Omdat armoede over meer gaat dan een gebrek aan geld, hebben gezinnen in armoede vaak problemen op meerdere terreinen. Op initiatief van Sint Laurensfonds bieden negen informele Rotterdamse organisaties intensieve en integrale ondersteuning aan gezinnen in armoede. Onderzoekers van Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam hebben vijf van deze projecten gemonitord en een leerkring voor negen organisaties georganiseerd. Onlangs publiceerden zij de opbrengsten in de Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen.

De 213 gezinnen die intensief worden of werden begeleid, hebben gemiddeld vijf hulpvragen. Acute vragen zijn er vooral als sprake is van schulden, geen dak boven het hoofd, een lege koelkast, huiselijk geweld en/of de verblijfsproblematiek. Verder zijn er vragen over onderliggende problemen op het sociale vlak (isolement, opvoeding), gezondheid, wonen, participatie (dagbesteding, opleiding, werk) en zingeving.

Resultaten van de aanpak

Hoewel alle organisaties uniek zijn, kent hun werkwijze een aantal belangrijke overeenkomsten. Zo bieden ze toegankelijkheid, integrale ondersteuning, flexibele fasering, professionele nabijheid, een breed aanbod en gemeenschapsvorming.

Het resultaat van deze aanpak is dat de gezinnen uit de acute nood komen en vooruitgang boeken op de achterliggende problematiek. De geïnterviewde ouders gaan bovendien meer participeren in groepsactiviteiten en doen meer vrijwilligerswerk. Maar de voortuitgang is niet altijd in een dusdanige mate dat de gezinnen volledig zelfstandig door kunnen. Soms is het voorkomen dat gezinnen verder afglijden het hoogst haalbare doel. De begeleiding van de gezinnen kan dan ook - zeker bij zwaardere problematiek - langdurig zijn.

Succesfactoren

Op basis van de monitor en leerkring is een achttal werkzame elementen bij de aanpak van armoede in gezinnen geformuleerd. Deze succesfactoren en de rest van het onderzoek vind je terug in de uitgebreide Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolijn Driessen, manager en projectadviseur bij Sint Laurensfonds.

HomeNieuwsPublicatie: Rapportage integrale aanpak armoede...