Publieksacademie Rotterdam 1 november 2021

Publieksacademie Rotterdam 1 november 2021

Publieksacademie Kinderarmoede Rotterdam
Maandag 1 november
Gemeentelijke regelingen onder de loep

Marijke Roskam: vraag vanuit de gemeente hoe we verder gaan vanuit rapport kinderombudsman 

Michiel Grauss. Wethouder Armoede, schulden en informele zorg gemeente Rotterdam.
Elk jaar daalt het aantal kinderen in armoede, kinderen worden ook steeds meer bereikt. Het zou een positief verhaal kunnen zijn, maar er zijn ook nog zoveel kinderen die niet aangehaakt zijn. ‘Hoe komen we een stapje verder?’ Ieder kind heeft talenten, en die talenten moeten de ruimte krijgen. Alle schroom opzij, we doen het voor de kinderen. 

Key-note: speech van gemeentelijke kinderombudsman Stans Goudsmit
‘Waarom leren wij niks over de regelingen voor kinderen?’ zei een van de kinderen (Hakim) in het onderzoek van de kinderombudsman naar kinderarmoede. Uit het onderzoek blijkt wat echt werkt: Zet ouders en kinderen centraal. Verplaats je in hun perspectief. Denk vanuit het perspectief van de kinderen en ouders. Zij kijken bijvoorbeeld niet onder het kopje ‘werk en inkomen’ op de website van de gemeente om een kind te laten sporten. Zorg voor betere toegankelijkheid en vindbaarheid van de armoede-regelingen voor ouders én kinderen. Het gaat erom dat kinderen gewoon mee kunnen doen. Een mooi voorbeeld is: Stichting leergeld geeft een krant uit speciaal voor kinderen. 

Hoe zet je kinderen centraal?

  1. Ga het gesprek aan met kinderen, jongeren en hun ouders. 

  2. Maak gebruik van onderzoek

  3. Houdt rekening met wat u al weet, bijv. samenstelling en kennis van de doelgroep (laaggeletterd, migratieachtergrond). Presenteer informatie in andere talen. 

  4. Houdt rekening met de ervaring met de gemeente, mensen hebben weinig vertrouwen in de gemeente. Hoe bereik je de gezinnen die niet zelf naar de gemeente komen. Armoede preventiemedewerkers op scholen om signalen op te vangen. Contact maken in de wijk en op school. 

  5. Maak gebruik van creativiteit van kinderen en jongeren, zij zijn het meest creatief in deze levensfase. 

Jeugdparticipatie, vraag aan kinderen en jongeren wat voor hen zou werken. Beleid over hoe je écht met jongeren en kinderen in gesprek gaat, zou opgenomen moeten worden in alle beleidsplannen die betrekking hebben op kinderen. 

Vier elementen zijn daarin belangrijk: 

  1. mening vormen: vanaf het begin moeten je kinderen betrekken, begrijpelijke informatie geven, ongeacht welke leeftijd.
  2. mening geven: om je mening te geven moet je lekker in je vel zitten. Vraag aan hen wanneer ze willen en waar ze willen praten. 
  3. Beslissing: belang van kinderen voorop
  4. Terugkoppeling: laat weten wat je hebt gedaan met hun mening

Meer informatie is te vinden op: www.kinderombudsmanrotterdam.nl 

Beste practices
Rotterdam: Toegankelijk toekennen - vindbaarheid en toegankelijkheid van de inkomensondersteunende voorzieningen. Als gemeente gaan we er vanuit dat Rotterdammers ons kunnen vinden, dat is niet zo. Ook mensen die voor de gemeente werken weten ook niet altijd wat er is. Wat is er nu allemaal en hoe kunnen we dit toegankelijk maken? Extratje010 is een website met alle regelingen in Rotterdam en wordt steeds opnieuw aangevuld en bijgewerkt. Daarnaast gaan we niet  alleen kijken wat wij hebben, maar wat de rotterdammer nodig heeft. We willen een beste oplossing kunnen bieden in elke situatie. 
Schiedam: Bij Blieppas hebben we onderzoek gedaan naar fijn opgroeien. Meedoen gaat over dat wij allemaal kunnen meedoen. De Blieppas is voor iedereen (dus niet stigmatiserend),  er staan niet alleen regelingen op maar alles wat vrij toegankelijk. Kinderen en jongeren kunnen zelf goed aangeven wat ze willen. Belangrijk dat mensen zichtbaar zijn en vindbaar, daarom hebben we altijd foto’s van medewerkers bij de activiteiten.  
Nissewaard: De uitvoeringsbrigade. Wij gaan voor meer dan wat inwoners nodig hebben. we gaan naar mensen toe gaan om met elkaar in gesprek gaan. Informatie die we meenemen uit de gesprekken vormt de basis voor het beleid. Jongeren en kinderen zoeken we op via de scholen en door in gesprek te gaan met de ouders op school. Dit maakt dat we makkelijk te bereiken zijn voor de ouders en op een vertrouwde plek het gesprek voeren. De omgeving is belangrijk om mensen de klim uit de armoede te laten maken. We zetten in op duurzaam groeien door aandacht te hebben voor de situatie, de vaardigheid en het gedrag. 
Capelle a/d IJsel: Kindpakket naast de website is er ook boekje, dat wordt naar alle kinderen in de gemeente gestuurd, ongeacht het inkomen van de ouders. 

Jongeren: reactie jongeren vanuit de jongerenraad 
Arjen: oproep naar de gemeenten om kinderen en jongerenraad in te stellen. Betrek jongeren aan de voorkant. Laat ook zien wat je gedaan hebt. Met jongeren en kinderen praten en betrekken bij de plannen die je maakt als gemeente. 
Bramon: idee over bestrijden van armoede. ‘De Metamorfose, een betere versie van de voedselbank.’ Voedselpakket, en daarnaast een bedrag om eten van te kopen, gesprekken om op te starten met verandering in het leven. Ontdekken wat je leuk vindt om te doen. Toegang tot goede kleding, geen tweedehands kleding. Verzorgers moeten voldoende kracht hebben om kinderen goed te ondersteunen. Uitvoering: om te realiseren moet het bekend worden. Veel op internet, maar niet iedereen heeft toegang tot internet. Folder tussen de reclame van de supermarkt. Iedereen in de gemeenten moet het gevoel hebben: ‘De gemeente denkt ook aan mij’ 
Jitske: bespreek het! Als er geen bewust zijn is kunnen andere kinderen en jongeren ook niet helpen, en worden kinderen in armoede misschien buitengesloten. Daarom altijd kinderen betrekken bij de adviezen. 

HomeNieuwsPublieksacademie Rotterdam 1 november 2021