Stichting Armoedefonds deelt recordaantal Schoolspullenpassen uit

Stichting Armoedefonds deelt recordaantal Schoolspullenpassen uit

Maar liefst 13.155 Schoolspullenpassen heeft Stichting Armoedefonds dit jaar uitgedeeld aan kinderen wiens ouders geen schoolspullen kunnen betalen. Met zo'n pas kunnen kinderen voor 50 euro aan schoolspullen kopen. Schriften, pennen, tassen, agenda’s of zelfs gymspullen, alles om positief te starten aan hun middelbare schoolcarrière.

In Nederland groeit één op de elf kinderen op in armoede. In elke schoolklas zitten gemiddeld twee tot drie kinderen die in een arm gezin leven. Zodra deze kinderen naar de middelbare school gaan, zijn er veel extra kosten voor schoolspullen waar het gezin mee te maken krijgt. Deze materialen zijn noodzakelijk om lessen te kunnen volgen en om sociaal niet buiten de boot te vallen.

Beginnen met een achterstand
‘Je ziet een steeds grotere groep ouders die de kosten voor school niet kunnen dragen. De afgelopen drie à vier jaar zijn de schoolkosten elk jaar toegenomen’, zegt Ineke Verspeek van Stichting Armoedefonds.

Wanneer een kind niet of met onvoldoende schoolspullen uitgerust is, start hij of zij de middelbare schoolcarrière al op de eerste dag met een achterstand. ‘Dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het kind, het gevoel van eigenwaarde, de sociale integratie en daarmee voor de toekomst. Maar daarnaast zijn het ook allemaal kinderen die in de puberteit zitten en die zijn extra gevoelig om erbij te willen horen. Het is belangrijk dat zij dezelfde spullen hebben als hun leeftijdsgenoten.'

Tekst gaat verder onder video.

Bron: NOS Jeugdjournaal

Een flinke uitdaging
Dit jaar is een recordaantal aan Schoolspullenpassen uitgedeeld aan zeker 173 lokale hulporganisaties in Nederland. Desondanks is het niet gelukt om alle 16.458 kinderen voor wie een pas is aangevraagd, te ondersteunen. Het aantal aanvragen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Hierdoor is het voor het Armoedefonds steeds weer een flinke uitdaging om het benodigde geld voor alle passen bij elkaar te krijgen, zegt Verspeek. ‘Afgelopen schooljaar is voor veel kinderen extra zwaar geweest. We vinden het daarom heel erg zuur dat we niet álle aangemelde kinderen kunnen helpen met een Schoolspullenpas. Daar gaan we ieder jaar voor.’

Stichting Armoedefonds
Stichting Armoedefonds is sinds 2020 partner van de Alliantie Kinderarmoede. De donaties die de stichting verzamelt, worden verdeeld onder lokale organisaties en initiatieven op het gebied van armoedebestrijding. Volgens de Verandertheorie zet de stichting zich in op het verzachten van de gevolgen van armoede.

HomeNieuwsStichting Armoedefonds deelt recordaantal Schoo...