Terugblik jaarlijkse partnerbijeenkomst 30 maart

Terugblik jaarlijkse partnerbijeenkomst 30 maart

Op 30 maart was het zover: we kwamen weer bij elkaar voor de jaarlijkse partnerbijeenkomst van de Alliantie Kinderarmoede. Voor de vierde keer inmiddels, want helaas groeien kinderen in Nederland nog steeds op in armoede. Tijdens de bijeenkomst gingen we daarom onder leiding van dagvoorzitter Amber Kortzorg van inzicht naar actie: wat staat ons nog te doen? Wat vinden jongeren belangrijk bij het tegengaan van (kinder)armoede? En hoe kunnen we gezamenlijk dingen anders aanpakken?

Niet alleen als presentator maar ook vanuit persoonlijke redenen heeft dagvoorzitter Amber een groot hart voor het thema armoede. Ze groeide op in een achterstandswijk in Amsterdam Noord, maar ging later naar het Barlaeus Gymnasium. ‘Een school met kinderen van advocaten, chirurgen en bankdirecteuren’, vertelt Amber. ‘Wanneer ik dan het pondje terugnam naar Noord, had ik te maken met vriendjes en vriendinnetjes die niet dezelfde dromen en ambities konden hebben als mijn klasgenoten. De werelden waren niet te vergelijken met elkaar. Die werelden moeten we overbruggen en die kloof moeten we dichten. Ik zeg altijd: je kunt geen 100-meter sprint winnen als je tegenstander een 50 meter voorsprong krijgt.’

Tekst gaat verder onder de video.


Boodschap van minister
Helaas kon Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Daarom sprak ze in een videoboodschap partners en jongeren toe: ‘Armoede in een rijk land als Nederland is onaanvaardbaar. Zeker als het gaat om kinderen en jongeren die aan het begin van het leven staan. Ze kunnen er niets aan doen dat ze in armoede leven, maar ondervinden wel alle gevolgen. Ik wil me keihard inspannen om kinderarmoede aan te pakken.’

‘Het is ook belangrijk dat jullie als partners elkaar lokaal weten te vinden en de krachten bundelen. We delen met elkaar het streven dat geen enkel kind meer de dupe is van kinderarmoede. Dat kunnen we alleen samen waarmaken’, sluit de minister haar boodschap af.

Jongeren aan het woord
De Alliantie Kinderarmoede vindt het enorm belangrijk dat er niet alleen geluisterd wordt naar kinderen en jongeren zelf, maar dat ook hun ideeën, suggesties en kritiek een stevige plaats krijgen in beleid. Want wie weten er beter wat kinderen en jongeren nodig hebben en belangrijk vinden dan zijzelf? Een aantal jongeren van OSG De Meergronden ging onder leiding van Stichting Discussiëren Kun je Leren met elkaar én de zaal het gesprek aan over zaken die zij belangrijk vinden rondom het thema armoede.

Uit de eerste helft van het gesprek blijkt dat de meeste jongeren met hun vrienden praten over geld. Ook vinden ze dat kinderen en jongeren meer betrokken moeten worden bij het bestrijden van armoede. ‘Het is belangrijk dat kinderen een stem hebben. Ik vind dat er personen moeten komen die opgeleid moeten worden om armoede te kunnen detecteren bij kinderen. Want armoede is niet altijd zichtbaar, het kan ook stille armoede zijn. En het is moeilijk om erover te praten, maar het kan wel fijn zijn. Of voorlichting geven over armoede, dat kan ook helpen’, vertelt een van de jongeren.

Ook vinden de jongeren dat kinderen die opgroeien in armoede niet evenveel kansen hebben als andere kinderen. Onderwijskansen, hobby’s en sport, voeding, maar ook socialisatie wordt genoemd. ‘Op het moment dat je niet meekan naar bijvoorbeeld uitjes komen kinderen in een sociaal isolement terecht’, merkt een leerling op. 
Hoe dat volgens de jongeren kan worden aangepakt? Allereerst met meer informatievoorziening. ‘Er zijn organisaties die zich inzetten voor kinderen in armoede, maar kinderen weten niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp. Ook verwijzen instanties je nu steeds door naar een andere instantie. Daar moet iets aan gebeuren’, vindt een leerling. Iemand anders vult aan: ‘Een andere oplossing is een budgetcoach op school die kinderen ondersteunt en contact heeft met bijvoorbeeld de gemeente.’

Een van de jongeren sluit af met het idee voor een gespreksclub: ‘Eigenlijk zou iedere school een soort gespreksclub moeten hebben om over onderwerpen zoals armoede te praten. En organiseer meer van dit soort middagen zoals deze bijeenkomst waarop kinderen en jongeren hun meningen kunnen delen met de volwassenen die er echt wat over te zeggen hebben.’

Lokaal doen in Almere
Sinds vorig jaar richt de Alliantie Kinderarmoede zich op het aanpakken van lokale samenwerking: lokaal doen, landelijk delen. Ook in Almere, waar de bijeenkomst plaatsvond, staat (kinder)armoede hoog op de agenda. Kinderburgemeester Havana Rommers ging in gesprek met wethouder Froukje de Jonge. ‘Ik vind dat volwassenen altijd heel veel praten over kinderen, maar kinderen kunnen ook zelf hun stem laten horen’, aldus Havana.

De wethouder is betrokken bij het project Als ik later groot ben in Almere. ‘We deden al heel lang heel veel, maar het hielp eigenlijk niet. Toen zijn we gaan kijken: wat is nu eigenlijk belangrijk? Dat zijn niet per se meer geld of spullen, maar meer kansen geven. Kansen om te doen wat iedereen wil, namelijk je droom waarmaken. Maar die weg naar je droom is soms wel heel lastig zonder hulp. Zo is ons armoedeprogramma gestart. Daarom beginnen we met wat ieder kind heeft: een droom. Vervolgens gaan we kijken of ze daar hulp bij nodig hebben. Als dat zo is, dan helpen we. We sturen je niet door naar een ander loket. Zo hebben we al 1.200 kinderen geholpen.’

Pilot Zonder Naam
Onlangs is in Almere nog een ander initiatief van start gegaan: Pilot Zonder Naam. Een pilot waarbij Number 90, de Alliantie Kinderarmoede en gemeente Almere 20 gezinnen ondersteunen om weer een stevige en duurzame basis te krijgen. Met behulp van family supporters luisteren ze naar de dromen van de gezinnen en helpen ze de financiële situatie te stabiliseren. ‘Er wordt vanuit de reguliere hulpverlening vaak bepaald en gekozen voor de persoon in kwestie die hulp komt vragen, hoe de oplossing eruit moet zien’, vertelt Faith Bruyning van Number 90. ‘Wij stellen het gezin centraal. Het gezin beslist wat de hulp moet zijn, hoe de hulp eruit moet zien, wat ze nodig hebben en hoe wij hen daarin kunnen ondersteunen. Dat doen we door de inzet van family supporters.’

De eerste kennismakingsgesprekken zijn inmiddels geweest. ‘Heel intensief, maar het geeft ook veel energie’, vertelt een van de family supporters. ‘Je hoort ook alle persoonlijke verhalen. Die bevestigen nogmaals dat het huidige systeem niet werkt. Wij zijn aan het verzachten, maar er moet ook echt iets veranderen.’ De resultaten worden opgetekend om uiteindelijk de impact te kunnen meten. Zodat de pilot ook echt verandering teweegbrengt. 

Van inzicht naar actie
We sloten de middag af met een toneelstuk van Martin Pragt, ervaringsdeskundige in armoede. Met zijn persoonlijke verhalen in het stuk De onzichtbare man wil hij (kinder)armoede een gezicht geven. Een reminder voor de partners om naar kinderen te luisteren en met hun ervaringen aan de slag te gaan. Ga jij ook van inzicht naar actie?

Heb je naar aanleiding van de bijeenkomst vragen of ideeën die je met ons wilt delen? Mail dan naar info@alliantiekinderarmoede.nl.  

HomeNieuwsTerugblik jaarlijkse partnerbijeenkomst 30 maart