Toename hulpvragen bij 64 procent van lokale hulporganisaties

Toename hulpvragen bij 64 procent van lokale hulporganisaties

Steeds meer gezinnen in armoede moeten een beroep doen op hulp in hun directe omgeving. Zijn de lokale hulporganisaties in staat om de groei van het aantal hulpvragen op te vangen? Om het werk van lokale hulporganisaties te monitoren en in kaart te brengen wat deze organisaties nodig hebben om hun werk voort te zetten, heeft het Armoedefonds een onderzoek gedaan onder 357 lokale hulporganisaties.

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat het aantal hulpvragen de komende tijd zal blijven toenemen. Dit heeft een grote impact op lokale hulporganisaties die grotendeels  werken op basis van de inzet van vele vrijwilligers. Zij helpen mensen in armoede met eten en drinken, kleding, bieden hulp bij de financiële administratie, helpen met menstruatieproducten en zorgen dat kinderen mee kunnen doen met onderwijs en sportactiviteiten. 

Voortbestaan lokale hulporganisaties op het spel
Het onderzoek toont aan dat bij 64 procent van de lokale hulporganisaties het aantal hulpvragen toeneemt. Hulporganisaties geven aan te zien dat deze stijging vooral komt door de inflatie en de stijgende gas- en energiekosten. Mensen kunnen zichzelf niet meer van eerste levensbehoeften voorzien en kloppen aan bij hulporganisaties. Slechts 6 procent van de hulporganisaties ervaart een daling van het aantal hulpvragen. 
Ook blijkt dat 31 procent van de lokale hulporganisaties zich kan redden met eigen middelen en dat 19 procent zich redelijk kan redden maar moet wel haar reserves aanspreken. Zo’n 46 procent geeft aan zich redelijk te kunnen redden met hulp van derden. Het voortbestaan van 4 procent van de lokale hulporganisaties staat op het spel. Zij hebben onvoldoende middelen tot hun beschikking.

Menselijke maat hanteren
Om ervoor te zorgen dat lokale hulporganisaties de stijging van hulpvragen kunnen blijven opvangen, is landelijke ondersteuning onwijs belangrijk, schrijft het Armoedefonds. Daarnaast zou er volgens de organisatie meer maatwerk moeten worden toegepast. Zo dient er meer oog te zijn voor het netto inkomen van mensen in plaats van uitsluitend te kijken naar het bruto inkomen. Organisaties zouden volgens het Armoedefonds vaker de standaard armoedegrens moeten loslaten en met een menselijke maat moeten kijken naar hulpvragen.

Download onderzoeksrapport

HomeNieuwsToename hulpvragen bij 64 procent van lokale hu...