Webcast: vaccin tegen kinderarmoede

Webcast: vaccin tegen kinderarmoede

Op 29 juni 2020 vond de Webcast: Vaccin tegen kinderarmoede plaats. Een speciale online editie van de Publieksacademie Kinderarmoede, georganiseerd door de Alliantie Kinderarmoede om op zoek te gaan naar een ‘werkend vaccin’.

Anders gezegd: niet alleen stutten en steunen. Maar beter samenwerken en samen proberen de puzzel te leggen. Met dit motto ging het programma in op actuele cijfers en trends, de impact en behoeftes bij kinderen/gezinnen, het belang van het bedrijfsleven en wat we kunnen leren van aanpakken op lokaal niveau. Bij elkaar opgeteld leverde dit waardevolle aanbevelingen op voor de politieke partijprogramma’s in de aanpak van kinderarmoede.

Corona legt een vergrootglas op kinderarmoede. Kwetsbare doelgroepen worden extra hard getroffen. De tweedeling tussen de ‘haves and have-nots’ komt pijnlijk naar boven. Geldstress bij gezinnen schiet omhoog. Er ontstaat een nieuwe grote groep die onder de armoedegrens komt te leven in Nederland.

Wat betekent dit voor de toekomst van kinderarmoede? Is de ondergrens bereikt? Wat moeten we nu echt anders doen? Wat zijn de juiste maatregelen? Spelen bedrijven een rol in de bestrijding? Hoe pak je de verslechterende situatie aan in overheidsbeleid? Allemaal vragen die in de uitzending aan bod kwamen.

SPREKERS

  • Laurentien van Oranje: medeoprichter Alliantie Kinderarmoede
  • Miranda de Haas: ervaringsdeskundige kinderarmoede in het gezin.
  • Michiel van Vliet: Kinderarts UMC Groningen
  • Nadja Jungmann: Lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht
  • Erik Dannenberg: Voorzitter Divosa (vereniging gemeentelijke directeuren in sociaal domein)
  • Margrite Kalverboer: Hoogleraar RUG en Kinderombudsman/vrouw
  • Jacco Vonhof: Voorzitter MKB-Nederland
  • Tweede Kamer leden: René Peters (CDA), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Martin Wörsdörfer (VVD)

Presentatie was in handen van Marijke Roskam, bekend van BNR en vaste presentator van de Publieksacademie Kinderarmoede. 

HomeNieuwsWebcast: vaccin tegen kinderarmoede