Weg met menstruatiearmoede: aanbevelingen voor gemeenten

Weg met menstruatiearmoede: aanbevelingen voor gemeenten

Bijna één op de tien vrouwen en meisjes kan zich geen menstruatiemiddelen veroorloven. Daarom moeten gemeenten in hun armoedebeleid rekening houden met de kosten van menstruatiemiddelen voor huishoudens. Een aantal gemeenten heeft gelukkig al beleid gemaakt om menstruatiearmoede aan te pakken. Dat staat in de brochure Weg met menstruatiearmoede van FNV. Hoe kunnen gemeenten menstruatiearmoede effectief aanpakken?

Natuurlijk is het noodzakelijk om in te zetten op het verhogen van de bestaanszekerheid. Toch is het ook nodig om specifieke maatregelen te treffen om menstruatiearmoede tegen te gaan. FNV pleit voor onder andere vrij beschikbare menstruatiemiddelen en keuzevrijheid. Geen keuzevrijheid hebben in welk product het beste bij je past, is ook een vorm van menstruatiearmoede.

Lokale initiatieven

In het rapport staan ook voorbeelden van gemeenten die menstruatiearmoede proberen aan te pakken. Zo wordt in Den Haag samengewerkt met het Armoedefonds en krijgen meisjes van gezinnen met een laag inkomen in Leiden cheques om menstruatieproducten te kopen.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV, is blij dat menstruatiearmoede lokaal steeds meer aandacht krijgt, maar we zijn er nog lang niet. ‘Deze vorm van armoede moet breed opgepakt worden door de lokale politiek omdat zij verantwoordelijk is voor het lokale armoedebeleid.’

Download de brochure

HomeNieuwsWeg met menstruatiearmoede: aanbevelingen voor...