Publicaties

Handreiking 'Omgaan met armoede op scholen'

Handreiking 'Omgaan met armoede op scholen'

Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs om armoede te signaleren en leerlingen en ouders in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Deze handreiking vormt een drieluik met de handreikingen Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid en Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein. Dit drieluik biedt professionals in het brede jeugddomein handvatten om een passende rol op zich nemen in het omgaan met kinderarmoede en om daarin goed met elkaar samen te werken.

Downloaden
HomeKennisbankHandreiking 'Omgaan met armoede op scholen'...