Kenniskring

Kenniskring 17: Effectieve initiatieven

Kenniskring 17: Effectieve initiatieven

Tijdens de kenniskring van 27 september namen Jonathan Finken-Jensen en Frank van Jeveren van maatschappelijk adviesbureau Purpose ons mee in het meten en monitoren van initiatieven. Een belangrijke thema in het sociaal domein omdat we moeten verantwoorden (doen we de goede dingen?) én willen leren wat er nog beter kan (doen we de dingen goed?). De vraag is hoe je effectmetingen slim en laagdrempelig aan kan pakken. Waar moet je beginnen? Kan je het zelf of heb je anderen nodig?

De ‘Hoe?’-vragen bleken al van tevoren veel te leven onder de partners: hoe meet je effecten? Hoe maak ik zichtbaar wat ik doe? Belangrijke vragen, maar Jonathan begint met het benadrukken van het ‘Waarom’. Want dat is zeker niet minder belangrijk: een goede effectmeting gaat niet alleen om verantwoorden, maar vooral over verder leren en verder ontwikkelen. Als je wilt kunnen leren en verantwoorden op basis van monitoring, moet je focussen op twee dingen: de inhoud en het proces. Naast inhoudelijk goed onderzoek, is het net zo belangrijk om aandacht te hebben voor het ontwerpen van het proces. 

Sleutelelementen voor inhoudelijk goed onderzoek
Inhoudelijk goed onderzoek omvat drie belangrijke elementen: triangulatie, resultaat denken en raamwerk. In de presentatie licht Jonathan de drie onderdelen nader toe en illustreert deze met voorbeelden. Uit de reacties blijkt dat veel partners zich konden herkennen in het onderscheid tussen merkbare en meetbare effecten: niet alle uitkomsten zijn in cijfers te vatten maar beide typen informatie zijn relevant. Het combineren hiervan levert dan ook bij uitstek interessante monitor-uitkomsten op. 

Aandacht voor het proces
Het proces gaat om participatie en creatieve output. Je moet jezelf en elkaar dwingen na te denken over wat je nastreeft en hiervan een gezamenlijk beeld hebben. Een valkuil is dat je alleen enkele procesindicatoren meet, maar niet wat het daadwerkelijke succes is wat je daarmee behaald. Bijvoorbeeld: je meet het aantal cliënten dat je hebt gezien, maar wat zegt dat nou echt over het succes wat je hebt behaald? Door alle betrokkenen actief te betrekken en de uitkomsten op creatieve wijze te delen bij het monitoren creëer je tevens draagvlak. ‘Denk er dus goed over na hoe en wanneer in het proces je dit soort zaken aanpakt’, aldus Frank. Tijdens de kenniskring werden hiervan verschillende voorbeelden uitgelicht. 

Meer weten?
In de kenniskring kwamen twee onderzoeken in het bijzonder naar voren: het NVVK-rapport over financiële hulpverlening en het onderzoek naar het Jongeren Perspectief Fonds. Nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal en de voorbeelden van Jonathan en Frank? Kijk dan hieronder de opname terug of download de presentatie

HomeKennisbankKenniskring 17: Effectieve initiatieven