Kenniskring

Kenniskring 18: Nibud

Kenniskring 18: Nibud

“Wat gebeurt er nu in de Nederlandse huishoudportemonnee?” Met deze vraag opende Arjan Vliegenthart op 15 december de laatste kenniskring kinderarmoede van 2022. Na een bewogen jaar blikten partners samen met de directeur van het Nibud terug. Uiteraard werd er ook vooruit gekeken: welke ontwikkelingen zien we en hoe kunnen we daarop inspelen met elkaar?

Een “rondkom-crisis”
Arjan neemt ons mee door verschillende soorten huishoudboekjes en ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Zo merkt hij op dat er een interessante discrepantie bestaat tussen de cijfers en feiten enerzijds en ervaringen en verhalen anderzijds. Uit cijfers van bijvoorbeeld het BKR of bij woningbouwcorporaties blijkt dat er nog geen sprake is van een formele schuldengolf. Daar staat echter tegenover dat mensen in het informele circuit (denk aan familie of vrienden) of het maatschappelijke middenveld wel steeds vaker en meer om hulp vragen. Ook signalen van voedselbanken en het Rode Kruis geven aan wat er daadwerkelijk onder de oppervlakte gebeurt: mensen zijn aan het puzzelen om alles rond te krijgen.

Meer betalingsachterstanden
Er worden ook meer betalingsproblemen gesignaleerd door het Nibud. Hoe lossen mensen dit op? Een voor de hand liggende oplossing is het aanspreken van spaargeld. Daarnaast is het aantal mensen wat een  betalingsregeling aangaat gestegen. Tenslotte geven mensen in toenemende mate aan dat zij meer geld lenen bij vrienden en familie.

Jongvolwassenen en hogere inkomens
Er zijn twee groepen waar een grote stijging wordt gezien als het gaat om lastiger tot niet rond kunnen komen: jongvolwassenen en hogere inkomens. Zo geeft de helft van de jongvolwassenen aan dat zij moeite hebben met rondkomen. Ook mensen met hogere inkomens komen steeds vaker in de problemen met rondkomen, nu namelijk ongeveer een kwart. Het zijn groepen die we met elkaar in de gaten moeten houden, want: “Er is nog een wereld te winnen om te zorgen dat alle mensen die het niet meer redden ook echt de weg weten te vinden naar de hulp die
er is.”

De overheid organiseert verschillende vormen van hulp, maar dat is niet voldoende. “We moeten met elkaar zorgen dat de rondkomcrisis geen schuldencrisis wordt.” Arjan sluit de kenniskring dan ook af met de nieuwe campagne van het Nibud: “Het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar”.

Meer weten:
De gratis training waar Arjan Vliegenthart in de presentatie naar refereert vind je hier.
Op de website van het Nibud vind je nog veel meer informatie over het omgaan met geld, financiële
opvoeding en cursussen, workshops en coaching over het onderwerp:

HomeKennisbankKenniskring 18: Nibud