Alliantie Kinderarmoede werkt samen met Rijksoverheid

Alliantie Kinderarmoede werkt samen met Rijksoverheid

We hebben goed nieuws: vanuit het nieuwe projectplan ‘Lokaal doen, landelijk delen’ van de Alliantie Kinderarmoede werken we in 2022 en 2023 samen met het Ministerie van SZW, Ministerie van VWS en de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW. Dit doen we om elkaar te helpen de benodigde impact te maken voor kinderen en gezinnen in armoede. Wat betekent dit voor de samenwerking binnen en buiten de Alliantie Kinderarmoede? En hoe gaan we aan de slag met het projectplan? 

Met de subsidietoekenning maakt de Alliantie Kinderarmoede een start in de samenwerking met de Rijksoverheid om signalen uit ons netwerk aan hen terug te kunnen geven en kritisch mee te kunnen denken over beleidsplannen. Het betekent ook dat de sector-overstijgende samenwerking die bij de alliantie centraal staat, een plek heeft gekregen bij de Rijksoverheid. Armoede is een samenlevingsvraagstuk. Daarom helpen wij het Rijk vanuit het netwerk verder om uiteindelijk te komen tot een integrale rijks aanpak samen met een breed netwerk van publiek private en maatschappelijke partners. 

Alleen samen komen we dichter bij onze missie: dat in 2030 geen kind in Nederland meer de dupe is van armoede en er geen nieuwe gezinnen meer bij komen. Door samenwerking tussen de Rijksoverheid, maar ook al onze andere partners (gemeenten, scholen, jeugdgezondheidszorg, brancheorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven) kunnen we écht impact maken. Samen zijn we hét netwerk op kinderarmoede, vanuit het perspectief van de kinderen en gezinnen zelf. 

Projectplan ‘Lokaal doen, landelijk delen’
Het nieuwe projectplan heet ‘Lokaal doen, landelijk delen’. Lokaal doen staat voor het ondersteunen van lokale organisaties en hun netwerken bij het sector-overstijgend samenwerken. Op een aantal plekken bestaan deze lokale allianties al, op andere plekken kunnen we dat helpen vormgeven. Het landelijk delen blijven we doen zoals jullie dat van ons gewend zijn: met maandelijkse online kenniskringen, regionale publieksacademies en door het continu delen van onderzoeks-, ervarings- en praktijkkennis op onze website, in de nieuwsbrief en via onze social-mediakanalen. Het is belangrijk dat we elkaar blijven vinden, bijvoorbeeld via de LinkedIn-community, want als collectief weten we al zoveel. 

We gaan iedere partner in het netwerk hard nodig hebben de komende tijd. Op dit moment maken we ons zorgen bij de Alliantie Kinderarmoede. Zorgen om de vele gezinnen in Nederland die het moeilijker gaan krijgen de komende tijd om hun maandelijkse lasten te betalen. Opgroeien in armoede heeft namelijk naast het materiële welzijn ook invloed op alle andere leefdomeinen rond het kind: zoals de gezondheid, de relaties van kinderen, huisvesting en leefomgeving, onderwijs, risico en veiligheid, het subjectief welbevinden en de maatschappelijke participatie. Op al die leefdomeinen moeten partners klaar staan voor deze kinderen en gezinnen. Iedere partner heeft hierbij een stukje van de puzzel. Wij hopen met ieder van jullie aan de slag te kunnen gaan de komende tijd.

Meer informatie
Download het projectplan ‘Lokaal doen, landelijk delen’. Heb je een vraag of suggestie voor ons of een partner? Kom in contact via info@alliantiekinderarmoede.nl of via de LinkedIn-community

HomeNieuwsAlliantie Kinderarmoede werkt samen met Rijksov...