Altijd op een richeltje lopen

Altijd op een richeltje lopen

Eind 2019 is vanuit Sam& een onderzoek gestart naar ‘werkende armen’. Al lange tijd is bekend dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen.

Eind september is de rapportage ‘Altijd op een richeltje lopen’ verschenen. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft. De bevindingen leiden tot een levendig rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of gezinnen die recentelijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis, met een inkomensterugval te maken hebben.

Download hier het rapport

Voor meer informatie zie de websites van Leergeld Nederland en Sam&.

  • Meer weten over het rapport? Tijdens onze eerste Kenniskring Kinderarmoede op 29 oktober 2020 vertelt Sam& er meer over! Meer info + aanmelden.
HomeNieuwsAltijd op een richeltje lopen